A kormány különleges gazdasági övezetté nyilváníthatja a legalább 5 milliárd forint költségigényű munkahelyteremtő, illetve megtartó beruházásokat egy friss törvényjavaslat értelmében, számolt be róla néhány nappal ezelőtt a Portfolio az ATV információi alapján. Ezekben az övezetekben a települési önkormányzat hatásköreit a megyei önkormányzat venné át.

A törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, az indoklás szerint a javaslat célja Magyarország kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró térségei fejlődésének előmozdítása, a munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése, mindez olyan elkülönített területek létrehozásával, amelyek kedvező körülményeket teremtenek a gazdasági tevékenység folytatására.

A különleges gazdasági övezet határa jóval kiterjedtebb lehet az adott önkormányzat határainál. A törvényjavaslat szerint ez a megoldás arányosabb elosztást tenne lehetővé a megyén a belül, az ilyen övezetben megvalósuló beruházások pedig nem csak egy településen, hanem tágabb körben, akár a megye egész területére kifejthetnék hatásukat.

Az indoklás alapján a megyei önkormányzatokhoz befolyó adóbevételt ennek érdekében a – megyei gazdasági, foglalkoztatási viszonyok tekintetében megfelelő ismeretekkel rendelkező – megyei önkormányzat a rendelet alapján célzottan tudná felhasználni a megye területén fekvő, különösen a beruházással érintett települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására – írja a Portfolio.

A törvényjavaslatra reagálva az ellenzéki képviselők, Schwarcz-Kiefer Patrik, Tüttő Kata, Horváth Jácint és Kóbor József aláírásával közös kiállást szervez azért, hogy a fent említett javaslat ne kerüljön elfogadásra. Az ellenzéki képviselők levelükben arról beszélnek, hogy nekik az a dolguk, hogy az önkormányzatok szócsövei legyenek az Európai Uniós intézmények felé, illetve kötelességüknek tartják, hogy felhívják a figyelmet a Magyarországon zajló negatív folyamatokra. Éppen ezért levélben fordultak a Régiók Bizottságának elnökéhez, Apostolos Tzitzikostashoz és a Régiók Bizottságában működő frakciókhoz. 

A képviselők által írt nyílt levél alább olvasható magyarul és angolul is egyaránt:

Tisztelt Elnök Úr!

Több fórumon is jelezte, hogy a koronavírus idején keletkezett tapasztalatokat, meglátásokat
és aggodalmakat megoszthatjuk Önnel. Bár pozitív eseményekre hívhatnánk fel a figyelmét, a
krízis kitörése óta azonban folyamatos kihívásokkal küzdenek a magyar önkormányzatok és
ezekről jó, ha Ön is tud.

Mint ismeretes, Magyarországon a helyi önkormányzatokra hárul a vírus elleni védekezés egy
jelentős része, a lakosság segítése, többek között az idősek számára az étkeztetése
megszervezése. Kijelenthetjük, hogy az önkormányzatok költségei megnőttek az utóbbi
időszakban, annak ellenére is, hogy sok esetben, például tervezett programok esetén, nem
került sor a tervezett kiadásra. Ebben a válsághelyzetben sajnálatos módon a magyar kormány
alig nyújtott segítséget az önkormányzatoknak, sőt, forrásokat vont el tőlük, például a
gépjárműadóból származó bevételek megvonásával. A Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége ernyőszervezet számításai szerint a magyar önkormányzatok 70%-ának így
semmilyen plusz bevétele nem maradt.

A legújabb, frissen benyújtott parlamenti javaslat még tovább megy: a kormány javaslata
szerint különleges gazdasági övezeteket hozhatnának létre, amelyek bevételei a helyi
önkormányzatok helyett a megyei önkormányzatokra szállna. Alapvetően üdvözlendő, hogy
ugyanezen kormányzat által területfejlesztési-ügynökségekké lealacsonyított megyei
önkormányzatok plusz forrásokhoz és lehetőségekhez jutnak, ennek azonban nem a helyi
önkormányzatok kárára kellene történnie. Mindez pedig akkor történik, mikor a jelentős
bevételekkel rendelkező vidéki városok egy része ellenzéki vezetést választott.
Az Európai Unió alapgondolatai közé tartozik a szubszidiaritás elve. Mi is ebben hiszünk, épp
ezért fáj látni, hogy Magyarország mennyire centralizáltan működik, hogy kevés kivétellel
szinte mindent Budapestről határoznak meg, nem pedig azon a szinten, ahol valóban ismertek
a problémák és kéznél is vannak a megoldások. Az említett javaslat sem a szubszidiaritás
jegyében készült, sokkal inkább a helyi önkormányzatok további ellehetetlenítése a cél.
Tapasztaltuk ezt Gödön, ahol a javaslat próbaköre már zajlik és elvonták a településtől az ott
található Samsung-gyár működéséből származó bevételeket. Mondanunk sem kell, hogy
ellenzéki vezetésű településről van szó.

A Régiók Európai Bizottságában nekünk az a dolgunk, hogy az önkormányzatok szócsövei
legyünk az Európai Uniós intézmények felé. Rengeteg magyar önkormányzatot sodornak az
említett döntések a csőd szélére, és még a válság gazdasági része előttünk áll. Ezért tartjuk
kötelességünknek, hogy felhívjuk a figyelmet a Magyarországon tapasztalható negatív
folyamatokra, melyeknek köszönhetően lassan minden jogot elvesznek az
önkormányzatoktól, teljesen ellentmondva a szubszidiaritás elvének.

Üdvözlettel,

Schwarcz-Kiefer Patrik
Képviselő
Baranya megyei
Önkormányzat
Jobbik

Tüttő Kata
Főpolgármester-helyettes
Budapest
MSZP

Horváth Jácint
Képviselő
Nagykanizsa MJV
Önkormányzat
DK

Kóbor József
Képviselő
Pécs MJV
Önkormányzat
LMP

„Dear Mr President,

we are contacting you with regard to your encouragement for us to share our experience,
observations and concerns in terms of the management of the COVID-19 situation. We wish
we could report you some positive developments but, ever since the outbreak of the epidemic,
Hungarian city and town councils have constantly been struggling with challenges that we
believe you should be made aware of.

Hungarian town and city councils are required to manage a significant share of the anti-
pandemic measures, including such tasks as helping the local population, with special regard

to ensuring an uninterrupted food supply for senior citizens. We can safely state that local
councils have recently had to allocate higher budgets to certain areas even though some of the
planned programmes were not implemented eventually. Unfortunately, the Hungarian
government hardly provided any assistance for the local councils in this critical situation. In
fact, it even divested them by taking away their vehicle tax, for example. According to the
calculations by the National Association of Settlement Councils, 70% of all Hungarian
municipalities are now left without any additional income.
The latest motion submitted to the Parliament goes even further: the government’s bill
proposes to create special economic zones from which the revenues would go to the county
councils instead of the local (city, town village) municipalities. Although we can basically
welcome the fact that the motion would allow county councils, which have been reduced to
simple rural development agencies by the very same government, to get additional resources
and opportunities, this should never happen at the expense of local municipalities, village and
town councils. This process is taking place soon after some of the relatively high-income
provincial cities have elected opposition politicians into the mayoral and council positions.

The principle of subsidiarity is a fundamental concept of the European Union. We believe in
it, too, that’s why it is so painful to see how centralized Hungary is and how nearly all
decisions, with a few exceptions, are made in Budapest instead of the level where these
problems are truly known and the solutions are at hand. The above-mentioned motion is not in
compliance with the principle of subsidiarity. It is much rather aimed at further undermining
the operation of local councils. We have had a first-hand experience of how it works: the
guidelines of the motion are already being tested in Göd where the town’s tax income from
the local Samsung factory has already been taken away. Needless to say, the town has an
opposition leadership.
Working in the European Committee of the Regions, our job is to communicate the messages
of the municipalities towards the European Union’s institutions. The above-mentioned
decisions put many Hungarian local councils in dire straits, and we still have to face the
economic ramifications of the Covid-19 crisis. That is why we believe it is our duty to call
your attention to the negative processes taking place in Hungary, by which local
municipalities are being deprived of most of their rights, in utter contradiction with the
principle of subsidiarity.”

Semjén Zsolt miniszter-elnök helyettes teljes törvényjavaslata ITT érhető el.