Elkészült a Hétfa Járásszékhely Monitor 2020-as változata, ahol kutatók különböző aspektusok alapján vizsgálták meg, hogy mely járásokban jobb vagy éppen kevésbé jobb élni. Az elemzés a magyar járásszékhelyek életminőségét vizsgálta, a koronavíris-járványt megelőző időszakban, a 2010-es években. 151 járásszékhelyt vontak be a kutatásba, olyanokat, amelyek nem megyei jogú városok. Természetesen a megyei jogú városok sem maradta ki, róluk később lesz szó. Nyolc különböző dimenzió mentén vizsgálták a településeket, például a társadalom és a gazdaság helyzete, vagy a település infrastruktúrája. Olyan mutatókat mértek, mint amilyen a: halálozási ráta, ezer főre jutó oda és elvándorlók száma, egy főre jutó iparűzési adó, 100,000 főre jutó elkövetett bűncselekmények száma, szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások száma, munkanélküliek aránya, internet-előfizetések száma 100 lakosra, 1000 főre jutó személygépkocsik száma, civil szervezetek aránya, kórházak, óvodák, gimnáziumok, bölcsődék, kollégiumok, múzeumok, mozik, színházak vagy éppen uszodák számai.

Az első képen az egész ország látható, rögtön feltűnik, hogy egy piros pont sincs a megyében, holott az jelentené a legmagasabb életminőséget. Érdekesség, hogy ilyen települések szinte csak Budapest és a Balaton környékén találhatóak, az ország keleti feléből egyedül Tiszaújváros került be, a legjobb húszba. Ami Baranyát illeti: magas életminőséget csak Bólyban mértek, jó életminőséget pedig Pécsváradon. Sásd, Komló, Szigetvár, Szentlőrinc, Siklós és Mohács közepes kategóriába került, Sellye viszont a „komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok” nem túl büszke halmazában található. Nagyon jól, és nagyon élesen megfigyelhetőek a földrajzi különbségek, a nyugati-keleti és az északi-déli vonalak mentén is. Paksnál délebbre sehol sem találni piros pöttyöt, és amíg az ország észak-keleti fele hemzseg a kék pontoktól, addig például a Dunántúlon csupán négy komoly életminőséggel küzdő várost találunk, szomorú, hogy az egyik épp Baranya megyében.

De nézzük meg külön Baranya megyét!

A megyeszékhely több vizsgált dimenzióban is magas értékeket kapott, melyek közül az Elérhető szolgáltatások tekintetében bizonyult a legerősebbnek. Bár megyén belül kimagasló Pécsett az életminőség, a többi megyei jogú várossal összevetve csupán a középmezőnyben helyezkedik el. Pécset a megyei rangsorban Bóly városa követi: a település életminőségét elsősorban az erős helyi gazdaság (agráripar) és az ezen alapuló magas lakossági jövedelmi szint biztosítja, továbbá a civil társadalom jelenléte is meghatározónak bizonyult.

A megyei ragsorban 3. helyen található Pécsvárad elsősorban a Fiatalok kompetenciái tekintetében emelkedik ki (országos szinten is a 9. legjobb értéket érte el ebben a dimenzióban). A megyei járásszékhelyek közül Sellye bizonyult a legalacsonyabb életminőséget kínálónak – az Ormánság hagyományosan elmaradott vidék és a járásszékhely is komoly nehézségekkel küzd, elsősorban a környező kistelepülések kiszolgálása kapcsán. A megye többi járásszékhelye közepes életminőségű, de az egyes dimenziók mentén változatos képet mutatnak (pl. Komló – jó infrastruktúra, Szentlőrinc és Szigetvár – Stabil demográfiai helyzet, Mohács – relatíve jó oktatás).

Baranya megye járásszékhelyei közül több is relatíve visszacsúszott más járásszékhelyekhez képest az elmúlt évtizedben, ami azzal függhet össze, hogy a térség egészét több évtizede lassú visszaesés jellemzi: kifejezetten negatívan érintette a délszláv háború okozta bizonytalanság, a Mecsek ásványkincseire épülő ipar leépülése, valamint a gyorsforgalmú kapcsolat sokáig tartó kiépítetlensége (a Pécsig tartó szakasz 2010-ben készült csak el, míg a tervezett, horvát határhoz vezető szakasz továbbra sincs kész) és máig jellemző kihasználatlansága. E települések esetében a közös pontot a Stabil demográfiai helyzet, valamint az Élhető és biztonságos települési környezet dimenzióinak értékcsökkenése jelentette.

A teljes listát nézve, látható, hogy jelenleg Székesfehérvár a legélhetőbb magyar város, Szentendre és Győr előtt. Paks, Gödöllő, Dunakeszi és Veszprém ért még el legalább 60 pontot, az életminőség index számításai alapján. Pécs a 29. helyen áll, 56,5 ponttal. Előtte Hatvan, mögötte Esztergom. Tíz megyeszékhely is megelőzi Pécset, ellenben a város jobban teljesít, mint Nyíregyháza, Tatabánya, Dunaújváros, Szolnok, Zalaegerszeg vagy Kaposvár. A megvizsgált 174 településből Cigándon a legrosszabb a helyzet, a borsodi település csupán 35,3 pontot ért el. Sellye – mint a legrosszabbul teljesítő baranyai város – 44,5 ponttal a 153. helyen áll.

További érdekességeket a témával kapcsolatosan itt talál!