Az Európai Városok és Régiók Bizottságának megalakult egy új Green Deal nevű munkacsoportja, amely tizenkét főből áll, tagja Dr. Kóbor József pécsi politikus, az LMP képviselője is. A bizottság tagjai kizárólag önkormányzati képviselők, a feladatuk pedig nem más, mint hogy “aprópénzre” váltsák a program célkitűzéseit, vagyis a helyi önkormányzatok, városok, falvak, megyék hozzáférését, lehetőségeit dolgozzák ki, a mindennapi emberek szintjére vinni a programokat.

Ahogy Kóbor fogalmazott „alapvető az az aggály hogy a programban szereplő óriási támogatások a kormányzati-állami centralizált programokba csatornázódnak be (ez számos országban felmerülő probléma), ezért meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy a helyi önkormányzatok saját jogukon, saját koncepcióik, saját “zöld vízióik” alapján is hozzáférhessenek a program támogatásaihoz. A munkacsoport ezért fog dolgozni. A Régióbizottság egészének is ez a koncepciója, hiszen maga a Régióbizottság nem a kormányokat, hanem a helyi önkormányzatokat képviseli.

A megállapodás iránytűje Európa klímasemlegességének elérése 2050-re, vagyis az üvegházhatású gáz-kibocsátás mértékének nettó nullára csökkentése. Az európai zöld megállapodás céljainak megvalósítása érdekében az Európai Bizottság nyolc szakpolitikai területen javasol új intézkedéseket.  Az új intézkedések mellett a Bizottság a tagállamokkal együttműködve kívánja elérni a már meglévő jogszabályok és szakpolitikák betartását, végrehajtását.