5 év után végre döntés született a Kishantos és a Greenpeace ellen indított perben. A hosszú ideje húzódó pert a Nemzeti Földalapkezelő indította a Kishantosi Nonprofit Kft. és a Greenpeace Magyarország ellen, 14 millió forintot és annak kamatait akarta kártérítés címén megfizettetni a szervezetekkel.

Szőllőssy Anita írása

Kishantos küzdelmének története 2013-ben kezdődött, amikor a több mint 20 éve vegyszermentesen művelt területeinek bérleti szerződése lejárt. Még ebben az évben a Greenpeace-szel és más kisebb szervezetek támogatásával karöltve harcba szálltak az új bérlőknek törvényt megszegő módon megítélt területek visszaszerzéséért.

2014 birtokvédelmi perekben bővelkedő év volt; a legfontosabb döntést novemberben hozták meg, amikor elutasították Kishantos keresetét a pályázatok felülvizsgálatának ügyében. 2015 júniusában sikerült egy kisebb győzelmet aratni, ekkor az egyik új nyertes által beadott pályázatot jogellenesnek találták, ezt a döntést 2016-ban a Kúria legfelsőbb szinten is megerősítette, igazat adva a Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak.

Még 2016-ban a Fővárosi Törvényszék felfüggesztette a Kishantos által kezdeményezett pert, és az Alkotmánybírósághoz fordult az állami földek bérbeadásának és privatizációjának alkotmányellenessége ügyében, azonban a két alkotmánybíró által megfogalmazott ellenvélemény ellenére sem adtak helyt a keresetnek. Ezt követően a kishantosi biogazdaság a Greenpeace támogatásával az Európai Bírósághoz fordult a magyar vidék igazáért.

Mindeközben 2015 tavaszán a Nemzeti Földalapkezelő pert indított a Kishantosi Nonprofit Kft. és a Greenpeace Magyarország ellen, kártérítés igényével, az örző-védő szolgáltatás és kiesett bevétel megtérítése kapcsán. E pereskedésben született döntés 2020-ban.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság, mint elsőfokú bíróság kimondta, hogy Kishantos „a környezeti értéknek minősülő biogazdaság védelme érdekében a tőle elvárható gondossággal járt el, felróhatóság nem terheli”. A Greenpeace Magyarország kapcsán pedig megállapította, hogy nem volt jogellenes a tanúsított ellenállásuk, a Gyülekezési tv. szerinti jogukkal éltek az aktivisták.

A kishantosi események további részletei ITT olvashatók.

Források:
https://www.greenpeace.org/hungary/blog/7123/kishantos-es-a-greenpeace-nyert-a-magyar-allammal-szemben/
http://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=0AsiPCrEMgANYdG1PWmg1RmlNZlR3VXE5QnBwTVBVUVE

Kép: @KishantosOrganicFarm