Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Népjóléti és Sport Bizottsága üresen álló és műszakilag felújításra szoruló bérlakások pályázat útján történő hasznosítására

p á l y á z a t o t    h i r d e t.

A bérbeszámítással történő felújításra pályázatot nyújthatnak be azon érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők, akik:

– igazolják, hogy rendelkeznek 700.000,- Ft önerővel és saját költségükön és felelősségükre vállalják az előírt átalakítási, felújítási munkák elvégzését.

A Bizottság az alábbi szempontrendszert figyelembe véve dönt a pályázatok elbírálásáról:

– Előnyben részesülnek a régebbi érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők, illetve akik önkormányzati bérlakást tudnak visszaadni.
– Előnyben részesülnek az önkormányzattal vagy az önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban állók.
– Előnyben részesül(nek) azon pályázó(k), aki(k) büntetlen előéletűek.
– Előnyben részesül(nek) továbbá azon pályázó(k) aki(k) személyi jövedelemadó-bevallást nyújtanak be az Önkormányzat részére.

A pályázatok benyújthatók
2020. július 22. 17 óráig

a Városüzemeltetési Főosztály Lakásgazdálkodási Csoportjánál a
Pécs, Kossuth tér 3. szám alatt ügyfélfogadási időben
(hétfő: 13-17 óráig, szerda 8-12, 13-17 óráig), ahol az ügyintéző a pályázatról bővebb tájékoztatást is nyújt.

A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Sport Bizottság bírálja el.

Az eredményesen pályázóval az Önkormányzat 1 éves határozott időre lakásbérleti szerződést köt, mely időtartam alatt a bérlő piaci lakbért fizet.

Az elszámolható összeg a lakásban igazoltan elvégzett felújítási munkák bruttó költségének 50 %-a, de maximum 1,5 millió forint. A felújítást követően az új bérleti szerződést a bérbeszámítás tartamára kell megkötni. A bérlő havonta 100 %-os összegű bérleti díjat fizet a bérbeszámítás időtartamára.