A Pécsi Járásbíróság 2020. július 2-án egy hónapra elrendelte Z. V., B. R. és Z. D. gyanúsítottak letartóztatását bűnszervezetben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint Z. V. elsőrendű gyanúsított férfi 2018 nyarától bűnszervezetet hozott létre, melynek keretében külföldről új pszichoaktív anyagot rendelt, amelynek ellenértékét kriptovalutával egyenlítette ki. Az új pszichoaktív anyag megrendelésében az elsőrendű gyanúsított élettársa, B. R. másodrendű gyanúsított nő is közreműködött oly módon, hogy az új pszichoaktív anyag kereskedelméből származó bevétel egy részét befizette egy folyószámlára, majd onnan generált rendszeresen kirptovaluta-vásárlásokat.

A Magyarország területére bejuttatott új pszichoaktív anyagokat a bűnszervezet 2020. június 14. napja óta letartóztatásban lévő öt tagja porciózta, csomagolta, majd országszerte különböző postákon feladva juttatta el a fogyasztókhoz. Z. V. elsőrendű gyanúsított Budapesten több lakást is bérelt, ahol a már letartóztatott gyanúsítottak a csomagokat előkészíthették.

A fogyasztók az új pszichoaktív anyagot interneten keresztül rendelték meg az elsőrendű gyanúsítotthoz köthető weboldalokról. A weboldalak létrehozását, üzemeltetését és rendszeres változtatását Z. V. a bűnszervezet szintén letartóztatásban lévő két informatikus tagja segítségével végezte. Az internetes áruházakat az USA-ban lévő gazdasági társaságok szerverein keresztül üzemeltették.

A megrendelők az új pszichoaktív anyag ellenértékét a postának fizették meg, majd a Magyar Posta Zrt. az összegeket az elkövetői kör által megadott bankszámlákra utalta. A feladást lebonyolító gyanúsítottak a bankszámláról a posta által utalt összeget készpénzben felvették és eljuttatták a bűnszervezet vezetőjéhez.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bűnszervezet legalább 13.000 db postai csomagot adott fel, és a bankszámlákra legalább 200 millió forint bevétel érkezett.

A gyanúsítottakat európai elfogatóparancs alapján Horvátországban fogták el, az átadásukra 2020. június 30. napján került sor.

Z. V. és Z. D. első- és harmadrendű gyanúsítottak büntetett előéletűek, különös visszaesők, korábban kereskedéssel elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte őket a Pécsi Törvényszék. B. R. másodrendű gyanúsított büntetlen előéletű.

A gyanúsításban szereplő bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a kereskedéssel forgalomba hozott új pszichoaktív anyag mennyiségére és a pszichoaktív anyagok értékesítéséből megszerzett jövedelem különösen nagy összegére tekintettel megalapozottan feltehető az első- és harmadrendű gyanúsított férfiak esetében, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, elrejtőznének.

A bűncselekmény jellegére, annak jól szervezett, konspiratív elkövetési módjára tekintettel mindhárom gyanúsított vonatkozásában megalapozottan lehet tartani attól is, hogy a bizonyítást veszélyeztetnék a büntetőeljárásban részt vevő személyek jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, elektronikus adat megsemmisítésével, elrejtésével.

Megalapozottan feltehető az is, hogy az első- és harmadrendű gyanúsítottak az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatnák vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követnének el.

A fenti indokok alapján a bíróság szükségesnek és indokoltnak találta a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelését.

A bíróság végzése Z. V. elsőrendű gyanúsított vonatkozásában végleges, a másod- és harmadrendű gyanúsítottak, illetve meghatalmazott védőjük enyhébb kényszerintézkedés elrendelése végett fellebbezést jelentettek be.