Szigetvár Baranya megye történelmének egyik legfontosabb városa, a megye negyedik legnagyobb települése, a Szigetvári járás központja. Íme tíz érdekesség a nyugat-baranyai városról!

1: a területet avar, római és kelta népek is lakták, a Honfoglalásnál került magyar kézre, ám 1391-ig nem került említésre a település. Akkor földesúri birtokként Zygeth névalakban olvashattunk róla.

2: a vár a török fenyegetettség miatt épült, a déli végvár vonal részét képezte, az első torony, az ún. kerek torony a 15. század elsőfelében került kialakításra, ami Antimus Osvát nevéhez köthető.

3: 1473-ban került a vár a Török-család kezébe, e család legnevezetesebb tagja, Török Bálint végeztette el a vár és a település igazi erődítménnyé történő kiépítését az 1530-as években.

4: Itt élt, és alkotott Tinódi Lantos Sebestyén, a históriás ének kiemelkedő alakja, de itt született Erős Antónia, Kárpáti Levente, és természetesen itt élt Zrínyi Miklós is.

5: A török hódoltság korán kiemelten fontos szerepe volt Szigetvárnak: Buda, Pécs és Siklós elestje után stratégiai jelentősége lett a településnek, az 1450-es években Szigetvár teljesen magára maradt, 1556-ban hősies küzdelem árán Horváth Stancsics Márknak és a védőknek sikerült visszaverniük a török támadást, ekkoriban hazánk legerősebb, és legmodernebb vára volt a szigetvári.

6: Zrínyi Miklós 1561-ben lett várkapitány. 1566-ban I. Szulejmán soha nem látott méretű sereggel kezdte meg a vár ostromát, ötvenezer török támadta a kétezerötszáz magyart. A védők hősiesen harcoltak, és hősi halált haltak. 1689-ig volt török uralom alatt Szigetvár, ekkor került vissza császári kézre a vár és a teljesen elnéptelenedett település.

7:  A visszafoglalást fokozatos fejlődés követte, 1868-ban indult el a vasúti közlekedés, Fiuméval is összekapcsolták ezáltal a települést, cipő majd konzervgyártás is elindult a városban.

8: Számos nevezetessége van a településnek: a váron kívül a Turbéki kegytemplom, a fürdő, vagy éppen a Magyar-Török barátság park a város határában.

9: Szigetváron forgatták a Kisváros című televíziós sorozat legtöbb részét.

10: A magyar történelmi tudatban kitüntetett szereppel bíró esemény, a haza védelmében a végsőkig kitartó, önfeláldozó harc emlékének közjogi elismerésére 2011-ben került sor, amikor az Országgyűlés törvényben rendelkezett a „Civitas Invicta” – a Leghősiesebb Város cím Szigetvárnak való adományozásáról.

(Fotó: Hegedűs Tünde)