Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem Történelemtudományi Intézete és a Zsolnay Örökségkezelő NKft. még a 2020-as év elején határozta el, hogy a trianoni szerződés megkötésének 100. évfordulóján nemzetközi történész-konferenciát szervez.

A tervek szerint a helyi és magyar szakemberek mellett mindenképp bevonták volna a programba Pécs határon túli testvérvárosainak (Kolozsvár, Arad, Újvidék, Eszék, Graz) történészeit, azzal a céllal, hogy kiderüljön, vajon egy évszázaddal a történelmi Magyarország széthullása után az utódállamok történészei miképp látják az akkori és mai helyzetet. A COVID-járvány miatt sajnos néhány tervezett előadó nem tudta vállalni a fellépést, ezzel együtt jeles hazai és – ahol a helyzet lehetővé teszi – néhány külföldi történész el tud jönni Pécsre szeptember 23-án.

Dr. Hornyák Árpád, a PTE docense, a konferencia szakmai vezetője a következőket mondta a pécsi összejövetel apropójából:

– Nincs még egy olyan nemzetközi jogi dokumentum a magyar történelemben, amely ilyen mértékben befolyásolta a magyar állam sorsát és ilyen mély nyomot hagyott a magyar néplélekben, mint a trianoni békeszerződés. Trianon velünk él, még ha nem is olyan mértékben, mint nagyszüleink és dédszüleink idején. Ennek a traumának a feldolgozása jórészt már sikerült, ám van még tennivaló. Ebben segíthet például az utódállamok, a győztes oldal történetírásának megismerése, és álláspontjuknak, ha nem is feltétlenül elfogadása, de akceptálása. Aminek optimális esetben vice versa kell működnie. Ehhez kapcsolódik a konferencia fő célkitűzése, megismerni, mit jelent Trianon a szomszéd nemzetek számára. Milyen szerepet játszott nemzeti céljaik elérésében és megvalósulásában? Történt-e ezen a téren változás az eltelt száz esztendő alatt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ a szomszédos országokból meghívott előadók segítségével.

A Művészetek és Irodalom Háza Fülep Lajos termében 2020. szeptember 23-án 10 órakor kezdődik a rendezvény, amit Bognár Szilvia, Pécs kultúráért felelős alpolgármestere és dr. Miseta Attila, a PTE rektora nyit meg.

Részletes program itt!