A Pécsi Tudományegyetemen létrehozandó Tudományos és Innovációs Park nyert el 4 milliárd forint uniós támogatást, a „Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése” elnevezésű GINOP-felhívás eredményeként. A Magyar Közlönyben a karácsonyi ünnepek előtt közzétett kormányzati döntés elősegíti a Pécsi Tudományegyetem vállalkozási és gazdaságfejlesztési funkciójának megerősítését annak érdekében, hogy az intézmény képes legyen egy térségfejlesztő tudományegyetem szerepének betöltésére. – számolt be a hírről a PTE.

– A Pécsi Tudományegyetem (PTE) a XXI. századi magyar tudományos és kutatói élet meghatározó szereplője, így már eddig is komoly erőforrásokat mozgatott meg annak érdekében, hogy ne csak a saját, hanem az őt körülvevő gazdasági-társadalmi környezet versenyképességét is javítsa mind a tudomány, mind pedig a gazdaság területén – mondta el dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora a keddi sajtótájékoztatón. – Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik a mostani fejlesztést előkészítették és akikre e megvalósításban, majd a folytatásban is számítunk.


A határozottabb fejlődés érdekében a PTE hosszabb ideje készíti elő az integrált tudományos és innovációs kapacitásainak fejlesztését, a jelenlegi rektori vezetés elkötelezett abban, hogy a dél-dunántúli pécsi egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma megteremtését minden erejével előmozdítsa.

A folyamat egyik első nagy eredménye a GINOP-2.3.1-20 azonosító jelű („Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése”) felhívás keretében megvalósuló Tudományos és Innovációs Park (TIP). A négymilliárdos támogatás felhasználása során a PTE célja az innovációt vonzó és a vállalkozói kedvet és hitet erősítő szellemi és vállalkozási ökoszisztéma kialakítása. A TIP létrehozásával a meglévő képzési és innovációs kapacitásaira, a térségi iparági hagyományokra, klaszterszerveződésekre, valamint az országos vállalati kapcsolati tőkéjére kíván építeni.

– Az előttünk álló évtized legnagyobb kihívása, hogy az egyetemünk mennyiben tud a régió motorjává válni – nyilatkozott Decsi István, a PTE kancellárja. – Az első lépést ezzel a fejlesztéssel meg tudjuk valósítani, de az ambícióink nagyságrenddel nagyobbak, több ütemben szeretnénk folytatni a fejlesztéseket, a gazdasági szereplőkkel szorosabb és innovatívabb együttműködés keretében, amely során láthatóbb és kiemelkedőbb lesz az egyetemünk, akár nemzetközi vonatkozásban is.


A PTE TIP programcsomagjának fókuszában a kreativitás, innováció, digitalizáció, tőkevonzási képesség javítása és fenntarthatóság állnak. A fejlesztés első üteme még az idén elindul, amely során a vállalkozói kompetenciák fejlesztésén keresztül az egészséggazdasági fejlesztéseket megalapozó tudományos témák, így a digitális egészségipari innovációk, okostechnológiák, valamint a specializált gépgyártás és intelligens technológiák (high tech), és a zöld gazdaság kapják a legnagyobb hangsúlyt.

– Az első ütem területileg is az egyetem ingatlanjaiban valósul meg, melynek helyszíne a Nyár utcai telephelyen lesz – avatott be a részletekbe dr. Betlehem József általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes. – A tervezett fejlesztések és azok hatásai valamennyi kar aktivitását ösztönzik majd, például co-working műhelyek megteremtésével. A terveink szerint 2027-ig, több lépcsőfokos projektként szeretnénk továbbfejleszteni a Tudományos és Innovációs Parkot, bízva abban, hogy ezekhez is megfelelő támogatást tudunk elnyerni.