Mellár Tamás írt egy rövid és tanulságos történetet, a Mindenki Pécsért Egyesület Facebook oldalára. Változtatások nélkül mutatjuk, képviselő úr bejegyzését!

A Mindenki Pécsért Egyesület azért jött létre, hogy szolgálja a pécsi polgárokat, segítse problémáik megoldását. A 2019-es önkormányzati választásokat a Mindenki Pécsért színeiben induló pártok nyerték meg. Ezek után joggal vártuk azt, hogy a korábbi Fideszes városvezetéshez képest lényeges változások történnek. Ez a történet azonban, sajnos, nem ezt támasztja alá.

Egyik tavalyi fogadóórámon fordult hozzám egy pécsi házaspár lakhatási problémájával. Már több éve beadták igénylésüket önkormányzati bérlakásra, de időközben egy adminisztratív hiba miatt megszakadt az igénylés folytonossága. A megújításra felszólító levél egy korábbi albérletükbe érkezett, így nem kapták meg. Azóta benyújtottak új kérvényt. Egyikük fogyatékkal él, kerekesszékes. A piaci árú albérletet egyre nehezebben tudják fizetni, ezzel együtt díjtartozásuk nincs, sem lakbér, sem közüzemi.Érdekükben 2020. 08. 11-én és 2020.09.30-án levélben fordultam Fogarasi Gáborhoz, a Népjóléti és Sport Bizottság elnökéhez, de választ nem kaptam. 2020.12.03-án levélben fordultam a polgármester úrhoz, amelyben leírtam a fentieket, és kértem, juttassa el a kérdést ahhoz, aki érdemben tud válaszolni, illetve vizsgálják meg, mit lehetne tenni a kérelmezők életkörülményeinek javítása érdekében. Sajnos erre a levélre sem érkezett válasz a mai napig.Reméljük, hogy ez csak egyedi eset és az illetékesek gyorsan korrigálják a hibájukat.

A Mindenki Pécsért Egyesület nevében: Mellár Tamás