De mi az a Magisztrátus?

A Magisztrátus egy közös testület, amelyben a Város, az Egyetem, és a Püspökség vezetői megtárgyalják e három egység közös ügyeit. Hiszen az egyetem város a városon belül. A régió legnagyobb foglalkoztatója, Pécs gazdasági-kulturális életének a központja. Költségvetése hasonlóan nagy, mint a városé. Ilyen Magisztrátus egyébként már az első egyetem alapításakor, Nagy Lajos király idejében is volt. Akkoriban például komoly közbiztonsági probléma volt Pécsett a berúgott egyetemisták randalírozása, gyakran összeverekedtek a városi őrséggel, és a városi tömlöcben kötöttek ki,  ügyüket rendezni kellett. De természetesen ennél többet is csinált a középkori magisztrátus, például ingatlanügyekkel és gazdasági kérdésekkel is foglalkozott.

Ezt a Magisztrátust alapították újra, 2018-ban Páva Zsolt akkori polgármesterrel, Miseta Attila rektorral és az akkori pécsi püspökkel, Udvardy Györggyel. Az akkori előterjesztésből világosan látszik, hogy mivel Pécs a Modern Városok Programjában gyakorlatilag hatalmas forrásokról lemondott az Egyetem javára, és az egyetemi fejlesztések jórészt ebből lettek, Pécs jogosnak érezte, hogy így közvetve azért rálátása legyen, másrészt így közösen arassák le a gyümölcsöket is.

 Az összefonódás persze nem véletlen, a PTE szerves részét képezi a városnak, komoly gazdasági kapcsolatok vannak Pécs és az egyetem között. 2018 szeptember 1-én még ünnepélyesen, közös egyetemi –városi évnyitóval, felállásos vezetői taláros bevonulással nyitott a Magisztrátus a Nemzeti Szinházban.  Látványos szónoklatok, kitüntetés átadások oda-vissza, ígéretek.

A ceremónia koreográfiája furcsa módon megmaradt a 2019-es és a 2020-as városi évnyitón is, csak éppen Magisztrátus meg talárok  nélkül. A 2019-es önkormányzati választások után a Magisztrátus érdemi funkciója megszűnt, de minimum láthatatlanná vált. Pedig ha valamikor, akkor most a modellváltás kapcsán nagy szükség lenne rá.

Habár Péterffy a minap megjelent tájékoztatójában ír valamiféle homályos kerekasztalról, és együttműködésről, de arra nem utal, hogy ez a magisztrátusi intézmény újjá éledése lenne, vagy sem. Ráadásul a modellváltás kapcsán gyakorlatilag hallgatott a városháza, egy rövid polgármesteri közlemény született, továbbá egy nem túl szerencsés – egyszavas – kulturális bizottsági elnöki megnyilvánulás. Nem ment sokra Nemes Balázs ifjúság-ügyi biztos sem a HÖK-kel.  Az egyetem vezetői meg éppenséggel hallgatásba burkolóznak.

Ez azonban önmagában nem tűnik elégségesnek, mivel a város gazdasági-kulturális életének mozgatórúgójáról – és a jövőjéről – van szó, az egész ügy jóval többet érdemelne ennél. A város és az egyetem tartozik ezzel a polgárainak, a püspökség pedig a híveinek.

Éppen ezért Kóbor József az LMP – Magyarország Zöld Pártjának önkormányzati képviselője adott be előterjesztést a városvezetés számára, ahol az alábbi két pontot javasolja Péterffynek, idézzük:

1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere – a közgyűlés tagjaival történt egyeztetést követően, a közgyűlés támogatásával – újítsa meg három delegátusát a Magisztrátusban

2. Péterffy Attila Polgármester Úr – mint a Magisztrátusban Pécs MJV önkormányzatának képviselője a Magisztrátusban – hivatalosan kérje Dr. Miseta Attila Rektor Urat – mint a Pécsi Tudományegyetem vezetőjét a Magisztrátusban – illetve Felföldi László Püspök Úr Őeminenciáját – mint a Pécsi Egyházmegye vezetőjét a Magisztrátusban – a magisztrátus ülésének összehívására.