Péterffy Attila polgármester sajtóközleménye.

Olyan rendkívüli körülmények között folynak Pécs 2021-es költségvetésének előkészületei, amilyenre még nem volt példa. 2020-ban 3,7 milliárd forintot vettek ki a koronavírus járvánnyal kapcsolatos többletkiadások, a gazdasági okok miatt elmaradt bevételek és a kormány által elvont források a város zsebéből, ez az összeg a 2021-es évben további 5,77 milliárd forint lehet. Pécs a tavalyi évi veszteségekre nem kért kompenzációt, de annak mindenki számára világosnak kell lennie, hogy ezt idén meg kell tennie – a város 2 év alatt több mint 9 milliárd forintos terhet már nem képes elviselni. Pécs ezért 5,77 milliárd forintnyi kompenzációt épít be idei költségvetésébe. Ugyanakkor a törvény szerint az önkormányzat csak a biztos bevételeket szerepeltetheti költségvetésében, azaz csak azokat költheti el. Ezért a március 12-én a városi közgyűlés tagjai elé kerülő költségvetési rendelet tartalmazza azt az intézkedési tervet is, amely azzal számol, hogy a kormányzati kompenzáció 0, azaz nulla forint lesz.

Működés és fejlesztések

Egy önkormányzat költségvetése, leegyszerűsítve, három nagy tömegből áll: működési célú, felhalmozási, azaz fejlesztési célú, valamint finanszírozási célú kiadásokból és bevételekből. A költségvetés finanszírozási célú része a gyakorlatban a hitelek és kölcsönök felhasználását és törlesztését fedi le.  Pécs önkormányzatának működési kiadásai évente 34-36 milliárd forintot tesznek ki. Az elmúlt 10 évben a kormány több hullámban vont magához önkormányzati jogköröket és az ezekhez tartozó finanszírozást. Az önkormányzatoknál maradt kötelezően ellátandó feladatokra az állam ugyan normatív támogatást biztosít, ám ezek jellemzően csak részben fedezik a költségeket. Pécs esetében a működési költségek csaknem felét, évi mintegy 14-15 milliárd forintot saját bevételekből kell fedeznie a városnak. Ezeket a bevételeket érdemben a saját jogon beszedett adók, mint például a telekadó, építményadó, iparűzési adó adják.

Van normatíva, de kevés

Az önkormányzatoknál maradt kötelező feladatokra jelentős normatívát biztosít az állam, ilyen a szociális intézmények, az óvodák vagy a bölcsődék működtetése. Ám ahhoz, hogy a szociális és köznevelési intézmények dolgozói kaphassanak cafeteriát, hogy a szükséges karbantartásra, kisebb fejlesztésekre is jusson pénz, már évente 3,1 – 3,4 milliárd forintot kell hozzátennie a városnak a központi forrásokhoz egy olyan átlagos évben, amikor nincs járvány. A teljes intézményrendszer fenntartása ideértve a kulturális, szociális, köznevelési és egészségügyi intézményeket is 5,9 – 6 milliárd forintnyi forrást igényel az önkormányzattól. A 2020-as költségvetés számai alapján az intézményrendszer fenntartását 36,4%-ban az önkormányzat finanszírozta saját, jellemzően adóforintokból származó bevételeiből.

A közösségi közlekedés működtetése a Tüke Busz Zrt. bevételein felül – az előző városvezetés idejéről a cégre maradt hiteltörlesztéssel együtt – évi 2,5 milliárd forintos plusz forrást igényel az önkormányzattól. A járvány okozta rendkívüli helyzet miatt az önkormányzat megragadta a lehetőséget és hitelmoratóriummal is élt, ám a városnak 2021-ben, elsősorban a drámaian lecsökkent bevételek miatt így is nem kevesebb, mint 3,8 milliárd forintot kell a mostani helyzet alapján biztosítania a közösségi közlekedés fenntartásához.

A városüzemeltetés is nagyobb teher lesz 2021-ben, részben azért, mert az ingyenes parkolás tavaly és idén összesen mintegy 700 millió forintot vett ki a Biokom kasszájából. Ahhoz, hogy Pécs az elmúlt másfél évben megszokott, rendezett arcát mutassa, tavaly 1,9 milliárd, idén 2,7 milliárd forintot kellett az önkormányzatnak a Biokom működtetéséhez hozzátennie, és ebben még nincsnek benne utak és járdák kisebb felújításai.

A kulturális intézmények működtetésére Pécs különböző jogcímeken kap támogatást. A Zsolnay Örökségkezelő NKft. kiegészítő állami támogatást kap, amit a költségvetési törvény határoz meg, ez 2020-ban 1,77 milliárd forint volt, a Pécsi Nemzeti Színház pedig egy fenntartói szerződésen keresztül, külön megállapodás alapján kap állami támogatást. A város többi kulturális intézménye normatív támogatásban részesül, ám ez is csak a működés kevesebb mint 45%-át fedezi. A 2020-as évben komoly likviditási problémát okozott az is, hogy a ZSÖK és a színház működtetésének állami támogatása is több hónapos csúszással érkezett meg.

A város több, a működés hatékonyságát növelő lépést tervez, ezek egy része a költségek csökkentését, más lépések helyi cégek bevonását célozza különböző feladatok ellátásába.

Üzemeltetés, fejlesztés, törlesztés

Az idei költségvetésnek három fő célja van – mondta Ruzsa Csaba. – Fenntartani a város üzemeltetést, útjára indítani a tervezett fejlesztéseket és törleszteni a múltból ránk maradt hitelterheket.

Az alpolgármester felhívta rá a figyelmet, hogy a költségvetés különböző elemei nem felcserélhetők. A működési bevételek működési kiadásokat szolgálnak, ha lehetőség van rá, ebből költhet a város olyan sajáterős fejlesztésekre, amelyekre pályázati forrás nem áll rendelkezésre. A pályázati forrásból származó bevételek pedig kizárólag a támogatási szerződésben foglalt beruházási, fejlesztési célokra használhatók fel. 

Azaz, ha a közel 5,8 milliárd forintos veszteség kormányzati kompenzációja nem, vagy nem megfelelő mértékben történik meg, az nem a fejlesztések elmaradásával jár, hanem bér-, rezsi- és működési problémákkal az önkormányzat cégeinél és intézményeinél. A gyakorlatban olyan alapvető feladatok ellátására nem lesz pénz, mint a fűnyírás, a közvilágítás üzemeltetése, a buszközlekedés vagy az intézményrendszer fenntartására.

Ruzsa Csaba emlékeztetett arra is: Pécs a 2020-ban jelentkező 3,7 milliárd forintos veszteségéért nem kért kormányzati kompenzációt. – Ezt a pénzt betette Pécs a közösbe, de két év alatt 9 milliárd forintot meghaladó összeget már egészen egyszerűen nem képes – mondta. –  Az önkormányzat nyitott arra, hogy a kormányzati igényeknek megfelelő megállapodás szülessen. Számunkra az a fontos, hogy a városüzemeltetési feladatokat el tudjuk látni, hogy a közösségi közlekedést és az intézmények működését fenn tudjuk tartani. Töretlenül bízunk abban is, hogy a járvány éppen kialakuló harmadik hulláma nem generál további, előre nem látható bevételkieséseket.

Kormányzati kompenzáció vagy fájdalmas lépések

Természetesen Pécs város vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy elérje az önkormányzatot rajta kívül eső okok miatt sújtó veszteségek minél teljesebb kormányzati kompenzációját. A cél érdekében több akciót is indított az önkormányzat, és túl van ezen a téren bíztató tárgyalásokon is. Ám mivel a törvény szerint az önkormányzat csak a biztos bevételeket szerepeltetheti az idei büdzsében, a költségvetési rendelet szükségszerűen tartalmazza azt az intézkedési tervet is, amely azzal számol, hogy a kormányzati kompenzáció 0, azaz nulla forint lesz.

A zéró kompenzációval számoló intézkedési terv részletei rendkívül riasztóak, de látni kell, hogy a terv egésze csak abban az esetben válik realitássá, ha egyetlen forint kormányzati megtérítés sem érkezik a kormánytól. Pécs város vezetése nem számol ezzel az eshetőséggel, de készülnie kell rá, ezt összegzi a lent részletezett terv.

A törvények szigorúan szabályozzák az önkormányzatok gazdálkodását. Az 5,77 milliárd forint kieső forrás az önkormányzat, cégei és intézményei működését sújtják. Ennek a veszteségnek a pótlása nem megoldható már lekötött pályázati pénzekből vagy hitelből. Például kerékpárútfejlesztésre szánt pályázati forrásból nem lehet utakat kátyúzni. A működési célú kiadások csak ugyanilyen célú forrásokból finanszírozhatók. Ha az erre fordítható adó és egyéb bevételek drasztikusan csökkennek, akkor ezt a kiesést követnie kell a kiadásoknak. Mindentől függetlenül teljesítenie kell az önkormányzatnak a múltban felvett hitelek, kölcsönök törlesztését is.

Az alábbiakban azt a forgatókönyvet részletezzük, amelyet Pécs 2021-es költségvetési rendelete tartalmaz, és azzal a legpesszimistább, egyben a legkevésbé valószínű lehetőséggel számol, hogy egyetlen forint kompenzáció sem érkezik a kormánytól.

Ha 0 forint kompenzációt kap Pécs önkormányzata, akkor

▪️27 millió forinttal csökkenti Pécs a járvány elleni védekezés dologi költségeit, azaz kevesebb jut fertőtlenítőszerre, védőeszközökre.

▪️Jelentősen kevesebb jut útjavításokra, zebrák biztonságosabbá tételére, elmarad a szúnyoggyérítés, az őszi lombgyűjtés, zárva maradnak a nyilvános illemhelyek. Lényegesen kevesebb marad a zöldterületek gondozására, elmarad a közterületek takarítása.

▪️A helyi közösségi közlekedésre szánt támogatás 765 millió forinttal csökken, járatok szűnnek meg, a megmaradtak ritkábban járnak.

▪️Karácsonyi díszkivilágítás nem lesz, a közvilágítás csak éjjel 11 óráig, majd hajnali 4 órától üzemel.

▪️200 millió forinttal kevesebb jut a szociális ellátást végző kistérségi társulásnak.

▪️A polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények 30%-kal csökkentik dologi kiadásaikat és ugyanennyivel dolgozói létszámukat.

▪️Amennyiben a kormány kompenzálja a várost ért veszteségeket, de nem teljes mértékben, akkor a létszám és a dologi kiadások csökkentése arányosan kisebb lesz.

Pécs a 2021-es költségvetést illetően három fő célt határozott meg, ez a városüzemeltetés fenntartása, a jövőbeni fejlesztések előkészítése és a városvezetésre hagyott hitelek törlesztése. Természetesen kiemelt szempont a munkahelyek megtartása is, nem véletlen, hogy Pécs önkormányzata a járványra hivatkozva mostanáig nem eszközölt leépítéseket.

Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy elérjük: a kormány ígéretéhez híven kompenzálja a várost ért veszteségeket, és ne a pécsiek legyenek a járvány vesztesei.