Szerdán folytatódik a Vicze kontra Péterffy per, alább mutatjuk a CMM sajtóközleményét, módosítások nélkül.

A  CIVILEK A MECSEKÉRT MOZGALOM   SAJTÓKÖZLEMÉNYE:

2021. április 21-én, szerdán 9 órakor FOLYTATÓDIK Péterffy Attila által Vicze Csilla mint a CMM szóvivője ellen indított per

Péterffy Attila felperes és Dr Vicze Csilla alperes személyes meghallgatására kerül végre sor szerdán abban a perben, amelyet Pécs polgármestere „jó hírnevének és januári kereset-módosítása szerint most már BECSÜLETÉNEK megsértése miatt is” indított a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivője ellen. Felperes a keresetmódosítás során az 500.000,-Ft sérelemdíj követelésétől elállt, érezve ennek megalapozatlanságát. Alperesnek nem volt perköltség igénye, pedig lehetett volna. Felperes kezd kifarolni az ügyből, már a CMM által kiadott szórólapok miatt se perli a szóvivőt mint magánszemélyt.

Viszont felperes szerint a becsületsértésre került sor, mert társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, bántó véleménynyilvánítást tett Vicze Csilla, amikor csupán azt állította: „Péterffy Attila  2008-2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván  3.000.000 tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban.” A tüzelőanyag mennyiségére vonatkozóan Péterffy Attila a 2012. március 22-23-án Balatonalmádiban, majd 2014. november 13-án Budapesten (REKK Workshop) tartott előadásában maga állította, hogy a hőerőmű tüzelőanyag igénye: 450.000 tonna/év! Tüzelőanyag összetétel: 33% erdészeti fa, 67% erdészeti, faipari és mezőgazdasági melléktermék. (minimális)

Továbbá bántó volt felperes számára az is, hogy alperes a fenti tényből azt a következtetést vonta le a szóvivő, hogy az erőműben ilyen mennyiségű fa elégetése káros a környezetre. Péterffy emiatt azt állítja, hogy környezetkárosítás azaz bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Vicze Csilla, amely vád álláspontunk szerint alaptalan, csupán szövegösszefüggésben értelmezhető következtetésről, vélemény-nyilvánításról van szó.

Vicze Csilla alperesként örül, hogy perben végre hosszú idő után előadhatja álláspontját, megvédheti igazát. A környezetvédő mozgalom álláspontja szerint épp az a legfájóbb, hogy az erőműben a régióból származó óriási mennyiségű FA ELÉGETÉSÉBŐL VILLAMOS ENERGIA lesz (a hő csupán melléktermék) s ennek hatása látszik a környék erdeien, közvetlen környezetünkön!

„Az erőművi biomassza tüzelés nem más mint fatüzelés, amelynek eredménye a közeli és a távoli erdők kiirtása – mondotta SÓLYOM LÁSZLÓ köztársasági elnök 2008. június 4.-én Pécsett.

Tény, hogy alperesnek az erdők megmentése volt a célja, semmiféle személyes politikai céljai nem voltak, a választáson nem indult, egyéni érdekek nem vezették, politikai babérokra nem vágyott, míg Péterffy Attilának polgármesterjelöltként viszont fájt a kritika, amit nem bír elviselni.

 „Demokratának lenni annyit jelent, hogy nem félni a véleményektől.” Bibó István

Alperes álláspontja szerint a közfeladatot gyakorló személlyel szemben a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadsága kisebb mértékben korlátozható, nagyobb mértékű tűrési kötelezettsége van a közszereplőnek. Az Alaptörvény IX. cikk (1)és (2) bekezdése alapján mindenkinek joga van a vélemény nyilvánításszabadságához, továbbá Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. A jogbiztonság sérelmét is megvalósítja a vélemény- és sajtószabadság aránytalan korlátozása.

Tény, hogy öt éven át tartott a CMM és a CZM (Civilek a Zengőért Mozgalom) együtt biomassza fórumokat a Mecsek, Pécs tüdejének védelme érdekében. Az egész nagyvilágban a felelőtlen erdőpusztítás klímaváltozáshoz, ökológiai katasztrófához vezet, a CMM-CZM célja itt helyben az erdők megvédése!

Ezért a célért Vicze Csilla végsőkig elmegy jogi úton is!