Uniós támogatásnak köszönhetően készülhetett el Siklós klímastratégiája, mely a lakosság szemléletét is a környezettudatosság irányába terelné.

A tanulmány célja, hogy megalapozza, megfogalmazza és előkészítse Siklós Város Önkormányzatának a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló, következő egy-másfél évtizedben esedékes tevékenységeit, döntéseit, másrészt pedig hogy segítse az Önkormányzatot a város fejlesztésének sokszereplős folyamatában az egyes résztvevői csoportok számára kiajánlható, általuk – a köz érdeke mellett saját érdekükben is elvégzendő – feladatok, illetve az ahhoz szükséges eszközök és kommunikációs csatornák megtalálásában.

A dokumentum kitér a Városi Klímaplatform felállítására is. A munkacsoport elsődleges feladata, hogy a helyi információk széles körének a feltárásában, a helyi társadalmi csoportok szemléletének, kultúrájának a megjelenítésében segítsék a tervezést, illetve ezeket a szempontokat megjelenítve elsőként mondjanak véleményt a több lépésben készülő tervanyag egyes javaslatairól, segítve ezzel azt, hogy a terv minél jobban megfeleljen az itt élők, működők elvárásainak.

A Klímastratégia jóváhagyását követően az önkormányzat egy klímakonferencia keretében mutatja be a Klímastratégia megvalósításában részt venni kívánó lakossági és vállalkozói köröknek az elfogadott tervet, különös tekintettel annak a sokszereplős, az önkormányzaton kívüli szereplők részvételi lehetőségeire, annak előnyeire és megvalósítási módjára. – tudtuk meg a siklosihirek.hu-tól.