A Mecsekvidék Helyi Közösségi Egyesület által szervezett Teret a (Mecsek)vidéknek című konferenciájára ma délután került sor Orfűn, a gyönyörűen felújított Kézműves Pajtában. Újságunk részt vett a laikusként is tanulságos és informatív eseményen.  

A megnyitóval egybekötött fotókiállítás után Dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár prezentációját hallgathattuk meg Vidékfejlesztési lehetőségek, kitekintés a 2021-2027 időszakracímmel.

Dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár

A prezentációt Dr. Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnökének előadása követte, melyben Baranya vidékfejlesztésének problémáiról és lehetséges változtatásairól beszélt. Előadásában ismertette Baranya megye gyengeségeit és erősségeit, valamint a potenciális veszélyforrásokat és a megyében rejlő potenciális lehetőségeket is.

Először a gyengeségekre tért ki, melyek közt megemlítette a megyéből való elvándorlás és így a munkaerőpiacon fellépő problémákat, itt megemlítve a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak képzésük végeztével történő elvándorulásukat is. Szintén gyengeségként hivatkozott a területre jellemző politikai szereplők közötti együttműködés hiányára is.

Ezt követően rátért a környék erősségeire, melyek közt szerepeltek Pécs elhelyezkedésében rejlő előnyök, a Pécsi Tudományegyetem vonzás ereje, valamint a megyeszékhely, mint regionális központban rejlő pozitív gazdasági hatások.

A már jelenlévő gyengeségek és erősségek mellett a lehetséges veszélyeket is bővebben taglalta. Ezek közé tartoznak az uránbányászat újbóli megkezdésével kapcsolatos felvetések, a biomasszával történő tüzelés hosszútávú negatív hatásai, a megkésett infrastrukturális fejlesztésekből adódó elmaradott fejlesztési területek (pl. közösségi közlekedés), a nagy aktivitású nukleáris hulladék elhelyezésével kapcsolatos intézkedések, a vízhálózattal kapcsolatos problémák (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés), valamint a Dráva folyóra tervezett vízerőmű környezetkárosító hatásai.

Dr. Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnökének előadása

Végül, de nem utolsósorban kitért a legfontosabb pontra, a megye kitörési lehetőségire. Ennek kapcsán Pécsben, mint Európa volt kulturális fővárosában rejlő turisztikai lehetőségeket vetette fel elsőként, majd pedig az egyetem megerősítéséről, több hallgató bevonzásáról, és az így kapott gazdsasági előny szerzéséről beszélt bővebben. A kitörési lehetőségek sorát pedig az infrastrukturális fejlesztések és azon belül is az átfogó közösségi közlekedés átformálásában rejlő előnyökkel zárta.

Zárógondolataiban kiemelte a két leghangsúlyosabb dolgot, ami nélkülözhetetlen a térség fejlesztésében kijelölt célok eléréséhez: pénzügyi források, valamint a hatékony együttműködés.

A következő előadást Füziné Kajdy Zita, az egyesület elnöke, Orfű polgármestere Vidékfejlesztés a Mecsekvidéken 2014-2020 között címmel tartotta meg.

Füziné Kajdy Zita, az egyesület elnöke, Orfű polgármestere

A mai napon megrendezésre került konferencia egy programsorozat része volt, melyet június 9-én követ a következő Nagykozárban Hagyományőrzés és a nemzetiségek identitásának megőrzése címmel.

További programok:

  • Június 23., Keszü- Közösségfejlesztés nehézségei az agglomerációban
  • Augusztus 18., Pogány- Tájházak, helytörténeti gyűjtemények szerepe a helyi közösségek életében
  • Szeptember 9., Cserkút- Turisztikai és helyi termékek fejlesztése
  • Szeptember 29., Ócsárd- Növénytermesztés és állattenyésztés, feldolgozott termékek piacra jutása
  • Október 14., Kozármisleny- Merre tovább Mecsekvidék? Helyi piacok szerepe a térségben. Védjeggyel vagy védjegy nélkül?

Kiemelt kép: Talabér Ádám