Az idei évben 65 éves fennállását ünneplő Duna Művészegyüttes látogatott el Kozármislenybe, és Kis magyar táncrajz címmel, 2022. november 25-én, pénteken délelőtt tartott rendhagyó néprajzi órát a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola tanulói számára. Ebből az alkalomból a városi sportcsarnok zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.

A budapesti vendégek előadása előtt a kozármislenyi Józsa Gergely Néptánc Egyesület gyermektánccsoportja egy helyi táncot adott elő, majd szólistájuk, Tallér Szabolcs, kalotaszegi legényest mutatott be. A rendhagyó órát Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg.

Duna Művészegyüttes és a Józsa Gergely Néptánc Egyesület gyermektánccsoportja

A Duna Művészegyüttes kiemelt küldetésének érzi többek között, hogy a néptáncot, hagyományainkat, folklórkincsünket ne csak nagyszínpadokon, de vidéken, iskolákban, gyerekek számára is közelebb vigyék. Fontosnak tartják, hogy autentikus táncainkkal, szokásainkkal a gyerekek már egészen kisiskolás korban megismerkedjenek.

A Kis magyar táncrajz – rendhagyó néprajzi órát Sikentáncz Szilveszter, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület vezetője szerkesztette, az ő közreműködésével interaktív módon, élményszerűen mutatták be Juhász Zsolt művészeti vezető koreográfiáit. A gyerekek a paraszti kultúrát, a Kárpát-medence tájegységeinek táncait, jellemző motívumait, népviseleteit, dallamvilágát ismerhették meg Kozármislenyben ezen a péntek estén.  

Egy kis ízelítő a Kárpát-medence tájegységeinek népviseletéből

A Duna Művészegyüttes 65 éve, 1957-ben alakult. Napjainkban 26 fős tánckarból és 6 tagú népi zenekarból áll, tagjai ­hivatásos néptáncosok és hangszeres művészek. A Duna Művészegyüttes mellett működő Duna Táncműhely lehetőséget nyújt az alkotói kísérletezésre, a néptánc színházi megjelenítésére. Az együttest kísérő Göncöl Zenekar pedig önálló koncerteket is ad, amelyek elsősorban az autentikus népzenére épülnek.

Az együttes repertoárjában fontos helyet foglalnak el a néptáncelemeket felhasználó gyermek- és ifjúsági előadások, valamint a néptáncot és a kortárs táncot ötvöző táncszínházi bemutatók, amelyeket az alkotók a közönség minél szélesebb köréhez kívánnak eljuttatni. 

A Duna Művészegyüttes kiemelt céljának tartja, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, s ráébressze a nézőket annak sokarcúságára és művészi kifejezőerejére. Alkotói azt vallják, hogy a néptánc rendkívül alkalmas érzelmek és értékek, sőt komplex történetek megjelenítésére. Ennek megfelelően a társulat a hazai néptánchagyomány hiteles, ugyanakkor nyitott és figyelemfelkeltő tolmácsolására törekszik, produkcióit egyszerre jellemzi a hagyományőrzés és a művészi kísérletezés.

Ismerkedés a táncos bottal

Törekvésük, hogy előadásaik a néptánc iránt érdeklődőket a színházhoz, a színházba járókat pedig a néptánchoz vigyék közelebb.

A Duna Művészegyüttes autentikus néptáncokat bemutató folklórműsoraival rendszeresen fellép a Duna Palotában, az azokat alkotó módon felhasználó néptánc- és táncszínházi előadásait pedig elsősorban a Nemzeti Táncszínházban láthatja a közönség. A társulat gyakran vendégszerepel külföldön és Magyarország-szerte. Folklór- és néptánc műsoraival a hazai és külföldi néptánc fesztiválok állandó résztvevője.

Forrás: dunamuveszegyuttes.hu