A Központi Statisztikai Hivatal január elején azt közölte, hogy 536 milliárd forint volt az ország tavaly novemberi külkereskedelmi hiánya, ami az elmúlt évek harmadik legrosszabb havi adata volt – írta a Hvg.hu.

Mostanra elkészültek a második, pontosított becslésükkel is, és ebben jócskán rontottak a számon: 536 helyett már 590 milliárd forintra teszik a deficitet. Így pedig már nem a harmadik, hanem a második legrosszabb havi mutató lett a novemberi. A legrosszabb 2022 augusztusa volt, a júliusi pedig a novemberrel versenyezve most csúszott le a harmadik helyre).

2022. novemberben az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 19, az importé 31%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 9,1, a behozatalé 14%-kal bővült.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 1 milliárd 372 millió euróval romlott (az első becslésben közöltnél 132 millió euróval kedvezőtlenebb).

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 22, a behozatalban 29%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,3%-kal romlott. A forint árfolyama az euróhoz mérten 12, a dollárral szemben 25%-kal gyengült.

2021-ben év első tizenegy hónapjában még 715 milliárd forint volt exporttöbbletünk, ebből mostanra 3210 milliárd forintos hiány lett.

gépek és szállítóeszközök 2021. novemberi áron számított kivitele 18, behozatala 23%-kal nagyobb lett. A villamos gép, készülék és műszer exportvolumene több mint negyedével, importvolumene több mint harmadával emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A közúti jármű exportvolumene hatodával, importvolumene több mint ötödével nőtt. Az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés volumene exportoldalon több mint ötödével, importoldalon több mint harmadával emelkedett. Az általános rendeltetésű ipari gép exportvolumene közel ötödével, importvolumene több mint ötödével volt nagyobb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene közel tizedével, importvolumene több mint harmadával nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitel és a behozatal esetében azonos mértékben, 10 százalékponttal járult hozzá a megfelelő irányú forgalom volumennövekedéséhez.

feldolgozott termékek exportvolumene 2,2, importvolumene 8,5%-kal emelkedett. A mindkét oldali forgalomnövekedéshez döntően a szakmai, tudományos ellenőrző műszer forgalma járult hozzá. Ezen túlmenően az exportoldali volumennövekedést még a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, azimportoldalit pedig az egyéb feldolgozott termék is befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport a teljes export volumennövekedéséhez 0,7 százalékponttal, az import esetében pedig 3,1 százalékponttal járult hozzá.

Az energiahordozók exportvolumene 17%-kal csökkent, míg importvolumene 1,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. A mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően a természetes és mesterséges gáz, ezen túlmenőenaz importoldali forgalomnövekedéshez még a villamos energia járult hozzá. Az energiahordozók a teljes export növekedését 0,7 százalékponttal csökkentették, míg a teljes importét 0,2 százalékponttal növelték.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 3,3%-kal kisebb, míg a behozataláé 9,8%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali volumenváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény járult hozzá. Ezen túlmenően az exportoldali forgalomcsökkenést a hús és húskészítmények, míg az importoldali forgalomnövekedést az állati takarmány termékcsoport forgalma is befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export növekedését 0,2 százalékponttal csökkentette, míg az importét 0,5 százalékponttal növelte.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 12, az onnan érkező behozatalé 8,5%-kal nagyobb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 568 millió euróval javult, 940 millió eurós többlet keletkezett. Az export 78, az import 64%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 2,0%-kal, a behozatalé 30%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 1,9 milliárd euróval romlott, 2,4 milliárd eurós passzívumot mutatott.

2022. január–novemberben:

A kivitel értéke 131,1 milliárd euró (51,1 ezer milliárd forint), a behozatalé 139,2 milliárd euró (54,3 ezer milliárd forint) volt.

2022. január–novemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 5,9, a behozatalé 6,9%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg 10,1 milliárd euróval romlott, a hiány 8,1 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 23, a behozatalban 32%-kal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,8%-kal romlott. A forint az euróhoz képest 8,9, a dollárhoz viszonyítva 23%-kal gyengült.