Az egészségügyet nem szabad próba-szerencse alapon átszervezni – rendkívüli nyomásgyakorlásba kezdenek az orvosok.

A Magyar Orvosi Kamara meghatározta követeléseit, politikai és társadalmi konszenzust várnak el az ellátás javítása érdekében.

„ A háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződéseket, helyezzék letétbe feladat ellátási szerződéseik felmondását, a kórházi orvosok az önkéntes többletmunkájuk felmondását helyezzék letétbe” – ezt szavazta meg közel egyhangúlag a Magyar Orvosi Kamara rendkívüli Országos Küldöttközgyűlése. A mai találkozót azért hívták össze, hogy ott eldöntsék, milyen módon tudnak tenni a magyar betegek helyzetének jelentős romlása és az orvosok kiszámíthatatlan munkakörülményei ellen.

 A MOK által javasolt alapelvek              

  1. Valós társadalmi szolidaritáson alapuló egészségpolitika 
  2. Korszerű szerkezetű, innováció befogadásra alkalmas, többszektorú egészségügyi rendszer 
  3. Szakmai és etikai szabályokon alapuló átlátható működés
  4. Humánerőforrást megőrző szabályozási környezet és pályakép
  5. Egészségtudatosság és ismeretek fejlesztése 

2023. januártól elindított szakdolgozói béremelés

 A háziorvosi és fogorvosi ellátás megerősítése

Biztosítani kell az alapellátás működési feltételeit, az elszálló rezsiárak kifizethetőségét, és ezt nem szabad kockáztatni nem kipróbált új finanszírozás erőltetett bevezetésével . 

 A szakellátásban dolgozók munkafeltételeinek javítása 
Az orvosokat hasraütésszerűen értékelő szempontok helyett az ellátás minőségét valóban javító módszer kidolgozása. Az alapbért csonkító és a korlátlan időtartamú áthelyezést lehetővé tevő jogszabályok visszavonása. A szakellátók elvett pótlékainak visszaállítása. A személyes közreműködői munkaviszony  lehetőségének megtartása, mert enélkül gyakorlatilag nem működik a legtöbb kórház és rendelőintézet. 

„Ha nem valósulnak meg ezek a rendszer javítását célzó követelések, akkor a Magyar Orvosi Kamara szakmai meglátása szerint a magyar egészségügy kettészakad a szegények közellátására és a tehetősebbek magánegészségügyére.  De mindkét fél elégtelenül működik majd, súlyos betegség esetén senki sem jut megfelelő ellátáshoz.  Ezt megakadályozni, a közellátást megmenteni és fejleszteni mindannyiunk közös érdeke.” – tolmácsolta a MOK véleményét Svéd Tamás titkár.

Követeléseik nyomatékosításaként a magyar orvosok képviselői úgy határoztak, nem viszik tovább a rossz egészségügyi rendszert a hátukon: a tagság eredményes tárgyalás hiányában a kórházak ügyeleteit biztosító önkéntes többletmunka felfüggesztése, az új háziorvosi ügyeleti szerződések aláírásának megtagadása és feladatellátási szerződéseik felmondása mellett dönt.

A Magyar Orvosi Kamara Rendkívüli Országos Küldöttközgyűlésén az alábbi dokumentumot fogadta el:

Látlelet a magyar egészségügyről

A kamara országos elnöksége által készített háttéranyag: 
A korszerű és humánus egészségügy alapvetései

Forrás: mok.hu