A tudományos munka összehangolása, az egyetemi oktatás támogatása és a két intézmény társadalomban betöltött szerepének erősítését szolgáló együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE).

Az ország legrégebbi közgyűjteménye és a legkorábban alapított magyar egyetem hosszú távú stratégiai partnerként tekintenek egymásra. A PTE közleményében leírja, hogy az együttműködés jegyében a levéltár tudományos fokozattal rendelkező munkatársai részt vesznek az egyetemi képzésben az alapképzéstől a doktori képzésig. Témavezetői és konzulensi minőségben is segítik majd a szakdolgozók és a PhD-képzésben résztvevők tanulmányait, illetve munkáját.

A levéltár és az egyetem közös forrásfeltáró munkák révén is törekszik arra, hogy a hallgatók a történeti forrásokkal első kézből ismerkedhessenek meg. A két intézmény megállapodott a kiadványaik díjmentes cseréjében is, emellett a szakkönyvtárakat a levéltár és az egyetem munkatársai is térítésmentesen használhatják.

A tudományos munka összehangolása jegyében közös konferenciákat és tanácskozásokat szerveznek, közös kiadványokat jelentetnek meg, közös adatbázisokat hoznak létre, valamint közösen pályáznak kutatási és más projektek támogatására.

Mindezek mellett a levéltár őrizetében lévő, az egyetem történetét érintő történeti forrásokat a levéltár díjmentesen digitalizálja, és a másolatokat partnere rendelkezésére bocsátja – olvasható a PTE közleményében.