A biológiai sokféleség nemzetközi napjának célja, hogy felhívja a figyelmet a biológiai sokféleség megőrzésének fontosságára.

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos kérdések jobb megértése és az ezzel kapcsolatos tudatosság növelése érdekében az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 2001-ben május 22-ét a biológiai sokféleség nemzetközi napjává (International Day for Biological Diversity) nyilvánította. 

Földünk élővilága nemcsak páratlan szépsége és izgalmas sokszínűsége miatt érdekes. Saját egészségünk és megélhetésünk szempontjából is kulcsfontosságú. Az ökoszisztémák és élőhelyek teljes, összefüggő hálózata biztosítja az ember számára, vagyis számunkra az ivóvizet, a tiszta levegőt, a termőtalajt, az élelmiszerek és gyógyszerek alapanyagait és még sok más szolgáltatást, amelyek nélkül nem tudnánk létezni.

A Föld természeti értékeink védelmében négy kiemelten fontos területre szükséges koncentrálni:
  • éghajlatváltozás és az energia,
  • erdőink védelme,
  • folyóink és vizes élőhelyeink flórájának és faunájának megőrzése,
  • állat- és növény fajok védelme.

A WWF (World Wide Fund for Nature, magyarul Természetvédelmi Világalap) küldetése egy olyan jövő megteremtése, amelyben az emberiség és a természet harmóniában él egymással.

Céljaik között van a biológiai sokféleség megőrzése, a környezeti szennyezések csökkentése, a természeti erőforrások hosszú távon fenntartható használatának elősegítése, és a megújuló energiaforrások használatára történő ösztönzés.

Tevékenységeiket azokra az ökorégiókra összpontosítják, amelyek a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából különösen jelentősek, vagyis az erdőkre, az édesvizekre, az óceánokra és partjaikra. Ezen kívül foglalkoznak az éghajlatváltozás mérséklésével és következményeivel, valamint a mérgező hatású és szennyező anyagok csökkentésével. Így próbálják elősegíteni a természeti erőforrások hosszú távon fenntartható használatát, hogy megóvják a természet értékeit a jövő generációi számára.