Ács Rezső, Szekszárd polgármestere az elmúlt percekben jelentette be a hivatalos közösségi oldalán, hogy megszűnt a polgármesteri megbízatása. A bejegyzés, amely hivatalos politikusi Facebook-oldalán, jelent meg, az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Szekszárdi Polgárok!

Kedves Választóim!

A felmentésemet kezdeményező közigazgatási perben a Fővárosi Ítélőtábla a mai napon helybenhagyta az első fokú bíróság döntését, ami azt jelenti, hogy ezzel egy időben a polgármesteri megbízatásom megszűnt. A döntést tudomásul vettem és – tiszteletben tartva a bíróság kompetenciáját – elfogadom azt.

Tudomásul veszem, még akkor is, ha mindez egyetlen határidő figyelmen kívül hagyása miatt történt. Egy határidő, amelyről jómagam nem tudtam – de ez nem szolgál mentségül, s amiről nyilván tudtak azok, akik ezt gondosan eltitkolták, s most biztos aduként felhasználták ellenem. Hogy miért éppen most, azt nem nehéz kitalálniuk azoknak, akik figyelemmel kísérik a kevésbé publikus városi eseményeket is, könnyen kideríthető, kinek, kiknek vagy minek voltam az útjában.

Jelen helyzetemben nincs más lehetőségem, mint elköszönni a város polgáraitól és köszönetet mondani mindazoknak, akiket ez megillet.

Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani annak a 6353 választónak, akik 2019-ben úgy döntöttek, hogy engem kívánnak polgármesterként látni. Akkor nagyon fontos és erős felhatalmazás volt számomra, hogy számuk jócskán meghaladta az összes FIDESZ-KDNP-jelöltre leadott voksok számát: közel 500-an voltak olyanok, akik az egyéni választókerületekben tanúsított más pártszimpátiájuk ellenére engem támogattak.

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a mai napig kitartottak mellettem, akik nem kételkedtek becsületemben, akik nem vonták kétségbe rendíthetetlen elkötelezettségemet a város iránt, akiket nem lehetett félrevezetni minden alapot nélkülöző, rosszindulatú, a személyes létemet, magánéletemet sem kímélő vádaskodásokkal, hamis hírekkel. Köszönöm bölcsességüket, hogy végig tisztán látták – és látják – a háttérben zajló történéseket, a hirtelen jött „összeborulás” valós okait.

Köszönöm mindazok kitartását álláspontjuk mellett, akik látják, hogy a most történő, valóban örömteli városszépülés – a Zöld Város program kiviteli munkái, a Tudásközpont használatba vétele, Szőlőhegyi óvoda, kerékpárutak fejlesztése – nem a semmiből jött „feltámadás”, nem két hónap eredménye, hanem sok év fáradságos munkájának, szervezésének, előkészítésének, lebonyolításának eredménye.

És köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a képviselőtársaimnak, akik súlyosan megromlott egészségemet politikai haszon reményében gúny tárgyává tették, azt a gyűlölet szítás eszközéül használták. Köszönöm, hogy a jövő évi választások közeledtével világossá tették a választók előtt, hogy valójában milyen intelligenciaszintet, milyen erkölcsi értéket képviselnek.

Ugyancsak köszönettel tartozom azoknak a volt hivatali kollégáknak, akiknek munkáját, előmenetelét sokszor másokkal ellenkezve, vitákat vállalva is támogattam, megvédtem, s akik „szélfordultával” pillanatokon belül ellenem fordultak. Bár ez fájdalmas tapasztalat volt – így utólag mégiscsak tisztán láthatom, valójában kik voltak azok, akikre tényleg okkal számíthattam, s akikre igaz hálával gondolhatok.

Soha nem állítottam és most sem állítom, hogy valaha is tévedhetetlen lettem volna, s hogy nem hoztam rossz döntéseket. Bizonyosan hoztam. De azt senki sem vonhatja kétségbe, hogy minden elhatározásom mögött az a vezérlő elv állt, hogy kizárólag a város, az itt lakók érdekeit kell szolgálnia, nem írhatja felül sem személyes haszon, sem alkalmi csoportosulások érdeke. Bár betegségem előrehaladtával, az egyre fokozódó személyes gyötrelmek közepette sokkal kényelmesebb lett volna visszavonulnom és a pihenést választanom, úgy véltem, hogy jelenlétem talán gátja lehet olyan nem kívánatos döntések megszületésének, amelyek épp az előbbi elvet, a város kizárólagos érdekének elsődlegességét veszélyeztetnék. Ma már világosan látszik, hogy ez vezetett a mondvacsinált okokra épített megbuktatásomhoz. Bár korábban sokan javasoltak mást, ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, ma sem döntenék másképp.

Tisztelt Szekszárdi Polgárok!

Kilenc évig végzett polgármesteri megbízatásom végén ezúton kívánok Önöknek egy olyan Szekszárdot, ahol nem személyes érdekek, szűk, belterjes csoportok remélt haszna határozza meg a döntések irányát, hanem a józan belátás, a közösségért való kiállás, esetenként áldozatvállalás, ha szükséges, a város boldogulásáért való lemondás, tenni akarás.

Kívánom, hogy úgy a jövő évi, mint a későbbi választásokon ne a szemfényvesztések, az olcsó indulatkeltés, az „együttműködés” parasztvakítását szajkózó Facebook-cunami, hanem a tapasztalaton alapuló bölcsesség, a legjobb erkölcsi megfontolás, a város, az itt élők közösségének érdekei alapján tudjanak döntéseket hozni.

Személyes életükhöz sok szerencsét, gyarapodást és mindenek előtt kifogástalan, jó egészséget kívánok!

A Szekszárdon kialakult helyzetről a bahir.hu is beszámolt, már korábban is.