Március 15.-e napjainkra egybeforrt az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepével. Azt már azonban kevesen tudják, hogy ez a nap, ami a magyarok szívéhez oly közel álló tavaszi ünnep, egyben a magyar sajtó napja is.

A magyar sajtó napja egy 1990-ben alapított, minden év március 15-én megtartott ünnepnap.

Nem véletlen, hogy pontosan erre a napra esik az újságírók ünnepe, hiszen 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt, és 1848. március 15-én hirdették ki a polgári sajtószabadságot, majd április 11-én törvénybe is foglalták, ami igazi fordulatot jelentett a korábbi szigorú cenzúra időszakához képest.

1848. március 15-én kinyomtatott 12 pontban, amelyben összegezték, hogy mit is kíván a magyar nemzet, az első pontban szerepelt a sajtószabadság.

Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió.

A referáló magyar sajtó már az 1700-as években megjelent, ez közel száz évvel később történt, mint Angliában. A sajtó előzményének nevezhetjük ezt az időszakot, mivel még csak alkalmi kiadványok jelentek meg, hiányzott a periodikusság. A kezdetleges postahálózat miatt a könyvszerű lapok csak hetente értek el az érdeklődő természetű olvasóikhoz.

Magyarországon a véleménysajtó a reformkor idejében élte virágkorát. Köszönhető volt ez a kor technikai fejlődésének, és a nyomdatechnika fellendülésének, mert ezektől az évektől már nem könyvszerű lapok jelentek meg, ha nem heti és napilapok.

A modern tömegsajtó korát hazánkban 1867-től számítjuk, mikor a forradalom utáni korlátozások, és a szigorú cenzúra is megszűntek, és az előfizetések mellett megkezdődtek a lapok utcai árusításai.

„Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem.”  – utalt egykor Kossuth Lajos a sajtó fontosságára.

A bahir.hu oldalon ünnepnapokon is talál friss híreket, információkat.