Az Európai Bizottság levélben jelezte a Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztériumnak, hogy az egyik magyar törvény több ponton is sértheti a közbeszerzésekre vonatkozó, összeférhetetlenségi, valamint az EU-források felhasználásáról szóló uniós szabályozásokat. Közölték azt is, hogy emiatt újabb uniós forrásokat függeszthetnek fel: ennek értéke elérheti a több milliárd eurót is. A Portfolio birtokába jutott levelet az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága (DG Regio) március utolsó napjaiban küldte meg a Minisztériumnak.

Az uniós végrehajtó szerv a jogszabályt jegyző Építési és Közlekedési Minisztériumtól több választ vár, és azt is jelezte, hogy ha nem sikerül megnyugtatóan rendezni az ügyeket, akkor felfüggeszthetik az infrastrukturális és építési projekteket érintő operatív programok finanszírozását.

A válaszadásra egy hónapot adtak a minisztériumnak. A Portfoliónak uniós tisztviselők is megerősítették, ha a kormány április végéig nem lép, akkor nemcsak kötelezettségszegési eljárást indíthatnak Magyarországgal szemben, hanem felfüggeszthetik a kifizetéseket is. Leegyszerűsítve ez azt jelentené, hogy nem fogadhat be és fizethet ki számlákat az Európai Bizottság azoknál az operatív programoknál, amelyekre megítélésük szerint kiterjed az építési törvény – írták. 

Hogy itt pontosan mennyi pénzről van szó, az még kérdéses. Az Index szerint a realitás az, hogy 2 és 6,5 milliárd eurónyi állami infrastrukturális beruházás finanszírozása foroghat kockán. Elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy ha a törvényt a horizontális feljogosító feltételek megsértésének veszik, akkor ezen kívül más forrásokat is érinthet az ügy, sőt, akár valamennyi kifizetést is. Ugyanakkor ez azért egyelőre elég végletes eljárásnak tűnik.

Mi a probléma?

Az Európai Bizottság aggályainak középpontjában a törvény kiterjesztett alkalmazási köre áll, különösen az egyes kedvezményezettekre és projektekre vonatkozó mentességekről szóló rendelkezések. Erről a törvény szövegében ugyanis az szerepel, hogy a kormány egyedi határozatában mentesítheti az adott állami építési beruházást a jogszabály alkalmazása alól az építési beruházás gyors lefolytatása érdekében, „ha ahhoz kiemelt nemzeti vagy befektetésösztönzési érdek fűződik, vagy ha az építési beruházás – a legkisebb költség elvére figyelemmel – ezáltal alacsonyabb mértékű központi költségvetési forrás felhasználásával megvalósítható”.

A bizottság hangsúlyozta, hogy e mentességek mögött kimerítő indoklásra van szükség, kiemelve az uniós forrásokból támogatott valamennyi kedvezményezett méltányos bánásmódjának alapelvét. Ezen túlmenően kérdéseket vetettek fel az egyes mentességek megadására vonatkozó kormányzati döntések alapjául szolgáló kritériumok objektivitásával és átláthatóságával kapcsolatban, különösen a különleges nemzeti vagy beruházásösztönző érdekek tekintetében, mivel ezek külön nincsenek részletezve a paragrafusok között.

Ezen kívül az uniós támogatásra jogosult műveletek kiválasztási folyamatát is problémásnak tartják.

A bizottság kétségbe vonja, hogy a törvény szelekciós kritériumai összeegyeztethetők az uniós rendeletekkel, valamint vitatják az uniós finanszírozás programcélokra való optimalizálását célzó intézkedések hatékonyságát. Különösen az egyes beruházások esetében a mentesítésekre vonatkozó paramétereket hiányolják, továbbá Brüsszelben a mérlegelési jogkörrel kapcsolatos döntéshozatal lehetősége miatt vetődtek fel aggályok.

Az Európai Bizottság emellett rámutatott a tulajdonjogok átruházásával, a közbeszerzési eljárásokkal és a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi biztosítékokkal kapcsolatos jelentős bizonytalanságokra is a levélben. A törvény ugyanis előírja, hogy a projektért felelős minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába kell átadni azokat az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és ingó vagyonelemeket, amelyek szükségesek az érintett építési beruházások megvalósításához. Az Európai Bizottság e téren az összeférhetetlenséget látja problémának, vagyis azt, hogy egy minisztérium egyszerre lehet konzorciumi tag egy adott projektben és résztvevője az érintett építési projekt előkészítésének, valamint az azok végrehajtásának felügyeletéért felelős monitoring bizottságnak.