Márton Zsuzsa, a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének docense az alábbi levelet intézte kollégáihoz az egyetemi „modellváltással” kapcsolatban, melyet a TTK kari vezetésének szakmai anyaga ihletett meg:

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Dékáni Vezetés!

Először is köszönetet szeretnék mondani a Kar vezetésének azért a tájékoztató anyagért, amit mindannyiunknak elküldtek. Tényszerű, informatív, valódi segítséget jelent a tájékozódásban. Ez az a hozzáállás, amit fájóan hiányolok a Minisztérium részéről.

A modellváltás menetrendjére vonatkozó minisztériumi tájékoztató dátumaiból világosan látszik, hogy valódi egyeztetést az egyetemi polgárokkal, kari tanácsokkal, szenátussal nem terveznek. Egy (sőt, öt) ekkora intézmény alapítói és fenntartói jogainak átadásáról úgy kívánnak február 3-án kormányhatározatot hozni (6. dia), hogy január 18-án még azt sem tudjuk, ki és milyen felhatalmazás alapján jogosult tárgyalni a jelenlegi fenntartóval a modellváltás kérdéseiről (12. dia). Hova ez a nagy sietség? Ha tisztességes és észérvekkel védhető terv létezik az átalakulásra, akkor mindenkinek érdeke, hogy azt az egyetemi polgárok széles körben megismerjék, elfogadják, javaslataikkal esetleg még jobbá tegyék. Ha értelmes célok érdekében alapvető strukturális változtatásokra van szükség, akkor a legnagyobb körültekintéssel kell megvizsgálni, hogy ennek a változtatásnak milyen közvetlen és közvetett következményei lehetnek. Úgy látom, hogy a jelenlegi helyzetben a változtatást szorgalmazóknak nemcsak, hogy nem célja ez a körültekintő vizsgálódás, hanem az erőltetett tempóval mintha épp elkerülni szeretnék ennek a lehetőségét.

A magánegyetemek létezése önmagában nem ördögtől való. De egy ország gyakorlatilag teljes felsőoktatását ilyen módon átjátszani a kormány által, nem tudjuk (csak sejtjük) milyen elvek alapján kinevezett szűk csoport kezére (5 fős kuratórium, 3 fős felügyelőbizottság egyetemenként (13-14. dia)) a köztulajdon elherdálását jelenti. Hogy a rektor esetleg tehet javaslatot kuratóriumi tagokra (13. dia), az szépségtapasznak is szánalmas. Kérdésem: Ki fogja kinevezni a rektort az új struktúrában? 

A tájékoztató anyagból nemcsak a rektorválasztás szabályaira vonatkozó információk hiányoznak. Számos nagy jelentőségű kérdésről csak annyit közöl, hogy arról majd az Alapítvány Alapító Okirata rendelkezik (15. dia). 17. dia: „A Szenátusra vonatkozó sarokszabályokat az Egyetemek Alapító Okirata, valamint az új Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Ezen dokumentumok elfogadása a kuratórium hatásköre.”  Tehát most bólintsunk a nem magunk választotta kuratóriumra, aztán ha törvénybe foglalták, ráérünk megtudni, hogy milyen szabályok szerint működteti majd az egyetemünket? Egy a biztos, ha ez megtörténik, akkor az itt felvázolt terv szerint ezekbe a szabályokba az egyetemi polgárság már nem szólhat bele. Ahogyan a fenntartani vagy megszüntetni kívánt képzések sorsába, az épület vagyon eladásába vagy gyarapításába vagy a tandíj nagyságába sem. Például.

Persze ha úgy adódik, hogy bölcs és nemes lelkű kuratóriumunk lesz, akkor még az is megeshet, hogy önszántából ad jogokat és beleszólást az egyetem ügyeibe az egyetem polgárainak, szenátusának és egyéb választott testületeinek. De a ma, január 18-án erre semmilyen garancia nincs, és a kormány célja az, hogy mindössze három hét múlva pontot tegyen az átalakulási folyamat végére.

Kedves Kollégáim!

Az ígért kétszer 15% béremeléssel még mindig méltatlanul kevés lesz az egyetemi dolgozók alapbére. Ez világosan jelzi, hogy az egyetem egyetemként való működtetését mennyire becsüli meg a jelenlegi kormányzat. Lehet persze extra feladatok elvállalásával extra jövedelemhez jutni. Ez most is így van, és talán valóban még könnyebb lenne az új struktúrában. Ha megszabadulnánk a közbeszerzési törvény értelmetlen nyűgeitől, annak is nagyon örülnénk. De megér-e ez annyit, hogy a jelenleg még közvagyont képező egyetemeket feltétel nélkül dobjuk oda egy szűk érdekcsoport kezébe? Akarjuk-e vállalni annak a felelősségét, hogy 2021 szeptemberétől Magyarországon megszűnjön az állami felsőoktatás, ami ha nem is működik optimálisan, de az irányításába egyelőre még választott vezetők és választott testületek beleszólhatnak?

Az én válaszom egyértelmű nem.

Üdvözlettel:

Zsuzsa