A nemzetközi nőnapon fejezhetik ki a férfiak a nők iránti tiszteletüket, és természetesen a megbecsülésüket. Ugye ismerős a szlogen! Reméljük mindenhol így is lesz holnap. Mi nők kivívtuk a tiszteletet, a férfiak pedig megadják nekünk. Jobb esetben nem csak ezen az egy napon. No, de hölgyeim, ne legyünk telhetetlenek, hiszen mindannyian boldogan várjuk ezt a napot. Minden bosszúságot feledtető, csodás látvány a számunkra március 8-a, a virág bokrétákkal szaladgáló férfiak látványa.

1917 óta tartják március 8-án a nőket köszöntő napot. A nemzetközi nőnapot még az ENSZ-ben is a világnapok közt tartják számon. Nem is gondolnák, de a mai virágos, bonbonos, kedveskedős megemlékezéssel szemben az eredeti nőnap munkásmozgalmi eredetű A nők egyenjogúságával, és a szabad munkavállalásukkal kapcsolatos demonstratív napra emlékezünk.

Ezen a napon 1857-ben, New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért. Manapság a különféle civil szervezetek ezen a napon világszerte, a nők elleni erőszak, a nőket érő családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció és az egyéb, a nők ellen elkövetett erőszak formái elleni tiltakozásuknak adnak hangot. Pedig mi nők talán még ma is kiállhatnánk tiltakozni akár a béregyenlőségért is.

A nemzetközi nőnap elindítói március 8-át az egyszerű, de kiállásukkal, tenni akarásukkal mégis csak történelmet alakító nők emléknapjává tették. Nőnapon felelevenítjük a női elődeink évszázados küzdelmét, akik kivívták számunkra a napjainkra már oly természetessé vált egyenlő jogokat és lehetőségeket.

Az 1910. augusztus 28. és szeptember 3. között megtartott II. Internacionálé VIII. kongresszusán hoztak határozatot arról, hogy a nők választójogának támogatása melletti megnyilvánulásképpen évente legyen egy nap a nők melletti szolidaritás kiállásának napja. A határozatot a kongresszuson elfogadták, de a pontos nap megjelölése még váratott magára. Az 1911-es évben Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban március 19-én tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot.

1917-ben a Julianus-naptár szerinti február 23-án, vagyis február hónap utolsó vasárnapján nők ezrei tüntettek kenyérért és békéért az I. világháború sújtotta nagy Oroszországban. Ez a nap a Gergely-naptár szerint március 8-ára esik. Négy nappal később, a cár lemondása után hatalomra került polgári kormány szavazójogot biztosított az orosz nőknek. Ez az esemény véglegessé tette a nőnap megünneplésének a dátumát. Így lett világszerte ünnepelt nőnappá március 8.

A nemzetközi nőnapi felhíváshoz Magyarország először 1913-ban csatlakozott. Ebben az évben az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott szét. 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek, hogy felhívják a figyelmet a nők igencsak sanyarú helyzetére. A  Rákosi-korszak a nőnapra is rányomta a bélyegét kicsiny hazánkban. Kötelező lett megünnepelni a nemzetközi nőnapot.

Az előző évtizedekben különböző időpontokban rendezett nőnapot Magyarországon 1948-tól szovjet mintára tartjuk meg március 8-án.

A rendszerváltás utáni  magyarországi nőnapok már elveszítették eredeti munkásmozgalmi hangulatukat. Helyébe lépett az ajándékozás, a kötelező virágdömping a hozzá kapcsolódó bonbonos dobozokkal.

Forrás: wikipedia.org

Fotó: pixabay.com