Gyakori probléma, hogy a háztartásokban nem tudják, mi a teendő azokkal a hulladékokkal, amelyek nem férnek be a tárolóedénybe. Sokan a hulladék illegális elhelyezését választják ilyenkor, és a tárolóedények mellé vagy félreeső útszéli területekre hordják szemetüket. Pedig a Dél-Kom Nonprofit Kft. által működtetett pécsi hulladékkezelési közszolgáltatás lakossági partnerei részére több költséghatékony vagy térítésmentes megoldási lehetőséget kínál a hulladékok szabályos és környezetkímélő elhelyezésére.

Az egyik lehetőség, hogy a cég ügyfélszolgálatán megfelelő jelzéssel ellátott zsákot vásárolunk, amennyiben a megszokottnál több hulladék keletkezik otthonunkban. A megtöltött zsákokat a tárolóedény mellé kell helyezni a szokásos szállítási napokon. A zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításával, kezelésével kapcsolatos költségeket is. Ez a megoldás kimondottan az alkalmanként, például nagytakarítások során képződő háztartási többlethulladék gyűjtésére és elszállítására szolgál. Nem célszerű állandó jelleggel használni, hiszen minden háztartásnak úgy kell megválasztania a hulladéktároló edény méretét, hogy az összhangban legyen az ingatlanhasználók életvitelével, a termelődő hulladék mennyiségével.

Másik lehetőség, hogy évente két alkalommal – a közszolgáltató honlapján (www.delkom.hu) is megtalálható hulladékszállítási menetrendben előzetesen meghirdetett időpontokban – igénybe vehetjük a lomtalanítást is. Ennek keretében a háztartásban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lomot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket stb.) szállítja el ingyenesen a Közszolgáltató. A honlap részletes tájékoztatást nyújt a kihelyezhető hulladékokról.

A harmadik lehetőség a többletszemét hulladékudvarban történő elhelyezése is. Ez a szolgáltatás a lakosság részére egész évben, folyamatosan biztosított. Ingyenesen az a pécsi lakos veheti igénybe, aki személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlően igazolja, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette, és nem rendelkezik díjhátralékkal.

A városban három hulladékudvar áll a pécsiek rendelkezésére a háztartásban keletkező, elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvételére. A Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékudvarai Pécsett a következők: az Eperfás úti hulladékgyűjtő udvar (7628 Pécs, Eperfás út 3.), a Zöld Pont Hulladékgyűjtő udvar (7631 Pécs, Postagalamb u. 3.) és a Pécs I. Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás (7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14.). A hulladékudvarok hétfőtől szombatig 7-től 15 óráig tartanak nyitva.

A hulladékudvarokban csak a hulladékfajtánként elkülönítetten gyűjtött, nem szennyezett hulladékok adhatók le. A hulladékudvarok a szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg, feleslegessé váló elektromos tárgyak, eszközök, lomok, valamint személygépjármű gumiabroncsok és a lakóingatlanoknál képződő veszélyes hulladékok (fáradt olaj, festék, oldószer, növényvédőszer maradék, gyógyszerek stb.) átvételére is szolgálnak.

A hulladékudvarban zöldhulladék is elhelyezhető. Január elsejétől változott az átvétel rendje: a faágak csak darabolva és kötegelve adhatók le (max. 5 cm ág átmérőig), elvágható, drótmentes kötegelő anyaggal átkötve, 2 méternél nem hosszabb, kézzel rakodható kötegekben. A darabolás és a kötegelés a konténerek kapacitásának hatékonyabb kihasználását eredményezi, ami a gazdaságosabb tárolás és szállítás alapfeltétele.

A szabályozás – tekintettel az égetési tilalom miatt folyamatosan emelkedő mennyiségre – a folyamatosan érkező ügyfelek gyors és fennakadás mentes kiszolgálása, és a költségek minimalizálása érdekében született.

A közszolgáltató honlapján részletes tájékoztató olvasható az átadható hulladékok fajtáiról és a térítésmentesen leadható, éves lakossági mennyiségekről: (www.delkom.hu/pecsi-hulladekudvarok).

Mindannyiunk érdeke egy tisztább, élhetőbb városi környezet megteremtése, ezért a Dél-Kom Nonprofit Kft. arra kéri a lakosságot, hogy éljenek a fent bemutatott környezetbarát lehetőségekkel, és a járuljanak hozzá a városi közterületek tisztántartásához.