Harkány fái, parkjai, környezeti szépsége óriási érték. Ennek az értéknek a megóvásán, fejlesztésén folyamatosan munkálkodnunk kell, felelős gazdálkodással, elhivatott szakmai értékrend szerint – mondta Marosi András.

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vezetője rámutatott, hogy városi parkfák és faállományok fenntartásakor fontos szempont az emberi élet- és az épített környezet védelme. A faállományok Harkány kiváló környezeti feltételei mellett gyorsan növekednek, fejlődésük fajtára jellemző időszakában elérik azt a kort, méreti, illetve faanyag minőségi és szilárdsági tulajdonságot, amikor az emberi élet- és az épített környezet védelme érdekében ágakat, néha vezér ágakat, de esetenként a teljes faegyedet el kell távolítani.

A kertészek szokták mondani, hogy munkaeszközük az ültetőfa mellett a fűrész is. Ez néha nehéz döntés, kiemelten olyankor, amikor egy térségre, tájra, tér- és utcaképet évtizedek óta markánsan meghatározó fáról van szó, azonban sosem szabad szem elől téveszteni annak a felelősségét, hogy az utcákon, parkokban emberek, kisgyermekek, anyukák, idősek közlekednek, mind gyakrabban komoly értéket képviselő járművekkel parkolnak, nem csupán harkányiak, hanem jó időkben hazai és külföldi turisták is. Ezért a környezet szépsége, tartamos, fenntartható esztétikus kialakítása mellett elsőbbséget élveznek a fenti gondolatok.

Ennek mentén alakítottuk ki és folyamatosan fejlesztjük Harkány köztereinek faállományát – szögezte le Marosi András. A belterületi fasoraink, szoliter fáink és faállományainkról 2015-ben készült egy felmérés és egy faállomány-kataszter, melyet erdész és kertész mérnökeink és technikusaink folyamatosan frissítenek, három évente teljes felülvizsgálattal, a sérült, beteg faegyedek belsejének műszeres vizsgálatával.

Ily módon kerül sor azoknak a fáknak a kijelölésére, melyet jegyzői hatáskörben engedélyezett módon lehet kivágásra ítélni és szakszerű módon eltávolítani közterületeinkről. A lassan tovatűnő téli időszakban 107 fa kivágására került sor a város közterületein, az arborétumban és kisebb belterületi erdőiben, illetve 7 törzs kivágása történt meg a Harkányi Gyógyfürdőben. A kitermelt fák teljes egészében felhasználásra kerülnek, a vastagabb faanyag a szociális tűzifa keretét gyarapítja, a vékonyabb ágak és gallyak leaprításra kerülnek és a keletkező aprítékot intézményeink fűtéséhez használjuk fel.

Félezer fa került a kivágottak helyére

Természetesen a gazdálkodás fontos eleme a kitermelt fák pótlása, új cserje- és fasorok kialakítása, a csemeték felnevelése, kiültetése, fáink szakszerű ápolása és védelme, melyre évről évre egyre többet áldoz a város. Gazdálkodásunknak alap gondolata, hogy mindig több fát ültessünk a városba, mint amennyinek a kivágása már elkerülhetetlen volt. E gondolatokat kiegészítve került sor fasoraink fejlesztésére, a temető tujákkal való körbehatárolására, és a temetőbe vezető utak új fasorainak létesítésére – ismertette Marosi András.

Az idei ültetési szezonban sokkal költségkímélőbb megoldásokat volt szükségszerű követni, de fontos megtartani a szűkebb források mellett is az ültetések tempóját, mennyiségét és gyakoriságát, hiszen minden egyes kihagyott ültetési szezonnal egy évet veszítenénk.

Ezért 2021 tavaszán a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. munkatársai elültettek 105 darab félsuháng méretű fácskát, melyet egy harkányi lakos adományozott városunknak, dolgozóink elültettek 250 félsuháng, suháng méretű vásárolt facsemetét parkjainkba, közel 50 saját nevelésű tuját temetőink védőfásításainak pótlására, és 15 sorfa, parkfa méretű földlabdás növényt a gyógyfürdő területére.

Az idei év pótlásainak növény anyaga kisebb méretű és komolyabb odafigyelést és gondozást igényel, növényeink védelmében számítunk a lakosság óvó figyelmességére is. A gazdálkodás további fontos állomása tehát a gondozás, védelem, esetenként a vegyszeres növényvédelem, melyben egy új, hatékonyabb technológiát vezet be városunk az idei évtől kezdődően.

Új módszerrel védik a fákat

A platán csipkéspolkoska és a vadgeszetenyelevél- aknázómoly kártékony hatása miatt szinte minden évben tapasztalhatjuk erőfeszítéseink ellenére a nyári lombhullást és láthatjuk a néha már gyászos képet festő fáinkat.

Korábban az itt élők és ide látogatók tapasztalhatták, hogy a vadgeszetenye- és platán fasorainkat egyre nagyobb mértékben támadó károsítók ellen városunk nagy teljesítményű permetezőgépekkel igyekezett a rovarok számát csökkentő vegyszereket kijuttattatni, mely technológiát idéntől egy fainjektálásos modern eljárás fog felváltani, a hatékonyabb védekezés elérése érdekében – ismertette Marosi András.

Az új technológia során a szerződött növényorvosok közvetlenül a fák szállító edánynyalábaiba juttatják a védekező szert, amely egyrészt sokkal hatékonyabb, és jóval kisebb környezeti terhelést okoz a légáramlatokkal esetenként elsodródó vegyszer miatt. A fenti írásban csupán címszavakban ismertetett gondolatokkal, folyamatosan fejlesztve kollégáink felszereltségét és szaktudását igyekszünk mind jobban szebbé és kényelmesebbé tenni Harkány városának élőfaállományát, parkjait, növényesítéseit, a harkányi városlakók és ide látogató vendégek örömére. – tudtuk meg a harkanyihirek.hu-tól!