Ellátogattunk néhány baranyai településre és megnéztük hogyan készülnek a húsvéti ünnepekre. Így körbejártuk Egerág, Vokány és Újpetre gyönyörű utcáit, illetve Siklósra is benéztünk.

Vokány

Siklóstól kissé északkeletre Kistótfalu és Újpetre között, a Villányi-hegység északi lejtője alatt fekvő 817 fős település. A falu helyén már az Árpád-korban egy Trinitás bencés apátság állt, amelyet már 1183-ban oklevelek említettek.

A török hódoltság alatt a szerzetesek Siklósra menekültek és többet nem is tértek vissza a területre. A 18. században egy új falu létesült az apátság helyére, ahova először szerbek, majd később főleg szőlőműveléssel foglalkozó német nemzetiségük telepedtek le.

A Vokánytól Siklós felé vezető úton lévő éles kanyar felett állt egykor a Keresztúri (Kereszt úr) szerzetesház, az innen a „Kereszt úr dűlőn” át vitt az út egykori Keresztúri kolostorhoz, melynek helyét ma erdő van.

Újpetre

A Villányi-hegységtől északra fekvő település története az ősi magyar Petre faluhoz köthető. A 18. század elején rácok lakták, később svábok. A második világháborút követő kitelepítéseket követően a németek helyére magyarok települtek be. A falu építeszétén a mai napig látványos a német hatás.

Újpetre Baranya nagyobb községei közé tartozik, közel ezer ember lakja.

Egerág

A környező területen a történészek a rézkorból származó leleteket is találtak. Az első írásos emlék 1332-ből maradt fenn, 1333-ban a baranyai főesperesség részeként említik a települést, ahol működő plébániájáról tesznek említést.

A török hódoltság alatt a törököknek a falutól délre egy katonai központja is volt, illetve a terület tulajdonosa Egerágon lakott.

A fotókat Hegedüs Tünde készítette.