A Mecsekben és annak környékén, így Orfűn is élnek legendák erről a mesebeli lényről, a mecseki sárkányról. Pécs környékén megtalálhatjuk a sárkány barlangját, forrását, szakadékát, amelyek egy-egy könnyű túra során felfedezhetők, bejárhatók. A sárkányt követve ismerjük hát meg a Mecsek természeti értékeit, ebben az esetben a Sárkány-mítosz nyomában járva!

Pécsről Orfű felé haladva a Közép-Mecsekben még a település bevezető útja előtt, egy hajtűkanyar közelében lelhető fel a Sárkány-szakadék. A szakadékban található turistaútvonal vezet el bennünket a Sárkány-szakadék közepén megbújó Sárkány-forráshoz. Orfűi induláskor kövessük a zöld sávjelzést déli irányba indulva, majd haladjunk a leágazó zöld kör jelzésen, ami már a forrásig vezet.

A körülbelül fél kilométer hosszú völgyet óriási mohás sziklák határolják. Nagyon sokak véleménye szerint olyan hatást kelt a szakadék környéke, mintha évezredekkel ezelőtt sárkányok dobálták volna oda a köveket. A nyugat-mecseki karszt két jelentős patakvölgye, a Szuadó és a Körtvélyes itt egyesül. A Szuadó-patak környékén kialakult több víznyerőbarlang is, a hordalékot szállító vízfolyások az idők folyamán hatalmas sziklatömbökkel csaknem függőleges alakú szakadékot hoztak létre.

A szakadék falai és az árnyat adó fák ölelésében fedezhetjük fel a csordogáló forrást, a márványtáblával, amelyen Sárkány-forrás névvel együtt az 1958 felirattal olvasható.

A Sárkány-forrás egy aknás jellegű építmény, melynek tetején a forrás fölé rakott kövek egyikében fedezhetjük fel a forrás feliratát. Az aknából alumíniumcsövön csordogál a forrás vize. A forrást mai formájára 1958-ban Csokonay Sándor építette ki. A forrás előtt szép mésztufakiválás irányítja a víz folyását. A Sárkány-forrás közelében, a völgyben több szivárgó vízjelentkezést is észlelhetünk. A Sárkány-forrás eléggé gyenge vízhozamú, de állandó kifolyású. A forrás, és annak környéke a Sárkányszakadék Természetvédelmi Területhez tartozik.

Az 1958-as forrás kialakítása után az építmény körüli, nyitott ülepítő medencéjét 2005-ben újították fel, mikor kitisztították és zárt rendszerűvé alakították, a forrás vizének kifolyócsövét, és az emléktábláját pedig helyreállították.

A túrázók ne hagyják ki a lehetőséget, hogy a Sárkány-forrástól tovább sétáljanak és felfedezzék a Sárkány-szakadékot is. A szárazabb, melegebb nyári időszakban tulajdonképpen viszonylag száraz lábbal járható a szakadék legtöbb része. A Sárkány-szakadék két külön ágra válik, az egyik ág a Szuadó-völgyi, a másik pedig a Körtvélyes-völgyi.


A Szuadó-völgyben több forrás vízével is találkozhatunk, például ide torkollik a Jancsi-, a Fenyves-, a Tixi-, a Szuadó-, a Laci-, a Bagoly (kisbagoly)-forrás, és a Rákos-völgy területéről érkező Egészség-forrás vizével még számos forrásmező hozama. Nem meglepő, hogy a völgy a környék egyik leginkább vadregényes kirándulóhelye.

 
A Körtvélyesi-völgy legmagasabb pontjáról érkezik a Pipás-forrás Jó néhány forrásmező mellett a Bögrés-kút vize is itt éri el célját. A források vizének egy része, de főleg a Szuadó-völgyből érkezők bejutnak a mészköves területeken meghúzódó barlangokba és víznyelőkbe, hogy újjászületve a Vízfő-forrásban jelenjenek meg.