Tavaly az egyik pécsi szociális otthon dolgozóját, Líviát meglehetősen furcsa körülmények között rúgták ki. Történetét Facebook oldalán egy bejegyzésben mesélte el. 

A hölgy leírta elbocsátásának pontos okát.  Véleménye szerint az otthonon belül szabálytalan és törvénytelen dolgok történtek és megalázó magatartást tapasztalt az intézmény vezetőségétől. Ezekkel a súlyos problémákkal kapcsolatban fel is emelte a szavát, ezután próbálták ellehetetleníteni és később mondvacsinált okokra hivatkozva elbocsátották. 

Ezt követően a jogtalan kirúgás miatt a szakszervezet segítségével munkaügyi pert indított, visszahelyezését kérve. A pert megnyerte, a munkáltató kártérítést fizetett az adófizetők pénzéből, azonban visszahelyezésre nem tartott igényt, az intézményen belüli munkakörnyezet és a légkör súlyos romlása miatt. Annyira elmérgesedett a helyzet a szociális otthon vezetője és a munkavállalók között, hogy több olyan szakápoló is felmondott, akik 20-30 éves munkatapasztattal rendelkeznek. 

A szociális otthon belső viszonyait jól ismerő forrásunktól úgy tudjuk, hogy rengeteg komoly probléma van az intézményen belül. Ezek a problémák főként az otthon vezetőjének és egy szűk „kegyelti” körnek a viselkedéséből fakadnak. 

Úgy tudjuk, hogy miután a dolgozók jelezték az intézményen belüli súlyos problémát az igazgatóság felé, a vezető reakciója nem a problémák feltárására és azok megoldására irányultak. Egy általános vélekedés az otthon dolgozói között, hogy érdemesebb „befogni a szájukat, mert baj lesz belőle” – tette hozzá forrásunk.

Úgy tudjuk, hogy a cikk elején említett dolgozó, miután többen felkeresték a szakszervezetet a problémájukkal és az jelezte a szabálytalanságokat, olyan új munkaszerződésbe akarták belekényszeríteni, ami családi helyzete miatt elfogadhatatlan munkarendi beosztást írt elő. Annak ellenére, hogy Lívia egyedül neveli gyermekét – és erről a munkáltatója pontosan tudott – a módosított munkaszerződés szerint 3 műszakban és hétvégén is dolgoznia kellett volna. 

Természetesen ezt nem fogadta el, ami után többször próbálták módosítani szabálytalan módon a kinevezését. Tették ezt úgy, hogy elég megalázó helyzetet teremtettek a dolgozó számára például azzal, hogy a módosítani kívánt kinevezését és az ahhoz kapcsolatos munkaköri leírását hangosan kellett felolvasnia egy „bizottság” előtt, amiről jegyzőkönyvet készítettek. Mindezt 2020-ban a pécsi önkormányzat által fenntartott intézményben.

Természetesen ilyen és ehhez hasonló esetek után olyan megfélemlítő légkör alakult ki ebben az intézményben, ami miatt a dolgozók nagy része nem mer megszólalni, nem meri elmondani a problémákat, mert félnek a következményektől.

Információink szerint tavaly augusztusban a szakszervezet elnöke – mivel az intézmény önkormányzati tulajdonban van és a munkáltatónál kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre – levélben fordult a polgármesterhez és jelezte a fennálló problémákat. Ezt követően szeptemberben belső vizsgálat indult. Ennek tárgya nem csak a megalázó és szabálytalan foglalkoztatás volt, hanem az ellátottakkal szemben felmerült megalázó, sértő és durva bánásmód, illetve az intézményben szájról-szájra terjedő eset, miszerint egy ellátott esetleges fizikai bántalmazása is megtörtént.

Forrásunk nem sok reményt fűz a vizsgálat eredményes és pártatlan kivizsgálásában. Az elmondása szerint a bejelentéseket és a törvényes működést ellenőrző vizsgálóbizottság egyik tagja Dr. Balej Emese jogtanácsos lett. Ez a pártatlanság szempontjából vethet fel kérdéseket, hiszen Balej később a jogtalanul kirúgott dolgozó által indított perben az intézmény védelmét is ellátta. Azért is „kifogásolható” ez a magatartás, hiszen a per még azelőtt kezdődött, mielőtt a bizottság befejezte volna a munkáját. Érdekesnek tartja azt is, hogy Líviát a bizottság meg sem hallgatta sem a rendkívüli felmentésével, sem az intézményben kialakult állapotokkal kapcsolatban sem. Elmondása szerint több dolgozó írásban is megerősítette és jegyzőkönyvben is megfogalmazta a kialakult negatív állapotokat.

Azt még érdemes megemlíteni, hogy a szociális otthon igazgatója Decsi István, korábbi pécsi alpolgármester anyósa. Úgy tudjuk, hogy az igazgatónő, amikor megkapta a kinevezését, még nem rendelkezett semmilyen szakirányú végzettséggel, a kinevezése körül kezdte el az ehhez szükséges iskolát, amit a jogszabályok megengedtek.

A cikkben említett szakszervezeti vezető az esettel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni, de a következőkkel viszont kiegészítette:

„Valóban én vagyok az említett szakszervezet vezetője, de jelenleg bírósági perben állok az intézmény vezetőjével, mivel ő az esettel kapcsolatban becsületsértés miatt feljelentett. Számomra érthetetlen ez a magatartás, de örülök is neki, mert a bíróságon mindenképpen szeretnék tanúkihallgatást kérni, ahol meggyőződésem, hogy ki fognak derülni olyan dolgok is, melyeket a dolgozók nem mertek elmondani. Nyilatkozatom veszélyeztetné a bírósági eljárás kimenetelét, ezért az eljárás alatt nem kívánok a részletekről beszélni. Remélem, hogy a polgármesteri vizsgálat is lezárul addig és bízom abban, hogy megfelelő intézkedések kerülnek bevezetésre a dolgozók és nem utolsósorban az ellátottak érdekében!”