Külső szakértők bevonásával, pályázati támogatással készült el Siklós klímastratégiája. A következő időszakban feltárt problémák után egy klímakonferencián mutatják be azt a stratégiát, ami a város ökológiai lábnyomát csökkentve vázol fel egy élhetőbb jövőt.

Elfogadta és társadalmi egyeztetésre bocsátotta Riegl Gábor polgármester azt a dokumentumot, melynek végleges formája Siklós klímastratégiáját hivatott meghatározni. Ennek a folyamatnak fontos része a lakosság véleményének, észrevételeinek, céljainak és elkötelezettségének feltérképezése is.

A dokumentum alapvető célja az, hogy megalapozza, megfogalmazza és előkészítse Siklós önkormányzatának a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló, következő 10-15 év-ben esedékes tevékenységeit, döntéseit, az elvégzendő feladatokat.

A részvételi tervezés fókuszcsoportja a nemrég alakult Városi Klímaplatform, amelynek tagjai a város klímagazdálkodásában érdemi szerepet játszó társadalmi csoportok képviselői. Soraikba az önkormányzat vezetői és a hivatal munkatársai mellett meghívást kaptak városi és állami szervezetek, pedagógusok is.

A problémák feltárása után az azokra való megoldások javaslatai készülnek el, várhatóan 2021. nyarának végéig. Az elkészült tervezői javaslatok folyamatosan kerülnek nyilvánosságra előbb a Klímaplatform keretében, majd szélesebb körben, a siklósiak számára. A beérkezett észrevételek megvitatását követően kerül majd sor – várhatóan 2021 utolsó harmadában – a Klímastratégia egyeztetésére az érdekelt szervezetekkel, a szomszédos önkormányzatokkal, és más térségi partnerekkel.

Az egyeztetés eredménye várhatóan 2022 elején Siklós képviselő-testülete elé kerül véglegesítésre, majd a Klímastratégia jóváhagyását követően a Városi Klímakonferencia keretében kerül bemutatásra.

(siklosihirek)