Idősügyi koncepció készült Pécsett, amelyre még 2021 novemberében tett javaslatot a város Idősügyi Tanácsa. A város ugyanis ezt megelőzően nem rendelkezett ilyen dokumentummal. Pécs önkormányzata elfogadta a tanács javaslatát, és 2022 januárjában döntött arról, hogy fedezetet biztosít a koncepció elkészítéséhez. Beszerzési eljárás keretében a Nevelők Háza Egyesülettel kötött szerződést erre a célra.

Az egyesület elkészítette a koncepció szövegét, szoros együttműködésben a városban működő önkormányzati és társulási fenntartású szociális intézményekkel, a szociális, idősellátással kapcsolatos tevékenységet végző civil szervezetekkel, valamint az Idősügyi Tanács tagjaival.

A koncepció célja az volt, hogy felmérje és bemutassa a város idős lakosságának jellemzőit és helyzetét, valamint az idősellátás területén működő városi intézményrendszert. Ezzel egyidejűleg feltérképezi a hiányosságokat és javaslatokat tesz az időseket ellátó intézményrendszer fejlesztésére, valamint az idősek életminőségének javítása érdekében szükséges intézkedésekre. A legfontosabb célkitűzés, hogy az idős és az idősödő lakosság minél tovább meg tudja őrizni önállóságát, társadalmi aktivitását, ugyanakkor megfelelő módon és mértékben hozzájusson a különböző ellátásokhoz.

A koncepció tervezetét Pécs Idősügyi Tanácsa és Szociálpolitikai Kerekasztala véleményezte, javaslataik pedig beépültek a munkaanyagba.

Most pedig a pécsieken a sor, hogy véleményt mondjanak a koncepcióról, elérkezett ugyanis a dokumentum társadalmasításának ideje. A dokumentum a város honlapján elérhető, a lakosság észrevételeit, véleményét, javaslatait pedig az info@ckh.hu email címen várják 2023. február 3-ig.