A kormány igyekszik segíteni a bajba jutott vendéglátósoknak, ezúttal öt hónapnyi bérleti díjat engedett el nekik. Ez azokra vonatkozik, akik az államtól vagy az önkormányzatoktól bérlik az üzletüket, nekik mostantól júniusig nem kell fizetniük, akik pedig már kifizették ezt az összeget, azoknak az önkormányzat visszautalja a pénzt. Ez sok vendéglátóson segít, de tegyük hozzá, azokon nem, akik magánszektortól bérelnek helyiséget, ráadásul az amúgy is nehéz helyzetben lévő önkormányzatoktól vonnak el újabb forrásokat.

Kiket és hogyan érint?

2. A bérletidíj-fizetési mentesség

2. § (1) A  bérbeadó a  bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti

a bérlőtől

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő – (2) bekezdés szerinti – helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

(2) Az  (1)  bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a  bérbeadó a  bérleti díjat, amely esetében

a  bérleti szerződés – az  1–25.  pont szerinti tevékenységre vonatkozóan – e  rendelet hatálybalépését megelőzően

létrejött, és amelyben a bérlő 2020. november 4. napján

1. éttermi, mozgó vendéglátás,

2. rendezvényi étkeztetés,

3. italszolgáltatás,

4. filmvetítés,

5. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

6. sport és szabadidős képzés,

7. előadó-művészet,

8. előadó-művészetet kiegészítő,

9. művészeti létesítmények működtetése,

10. múzeumi tevékenység,

11. növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,

12. sportlétesítmény működtetése,

13. sportegyesületi,

14. testedzési szolgáltatás,

15. egyéb sporttevékenység,

16. vidámparki, szórakoztatóparki,

17. fizikai közérzetet javító szolgáltatás,

18. egyéb szórakoztatás, szabadidős,

19. szállodai szolgáltatás,

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,

578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 19. szám

21. kempingszolgáltatás,

22. egyéb szálláshely szolgáltatás,

23. utazásközvetítés,

24. utazásszervezés vagy

25. egyéb szárazföldi személyszállítás

tevékenységet végzett.

(3) A (2) bekezdés 17. pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha

a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló

37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

(4) A  (2)  bekezdés 25.  pontja szerinti tevékenységet végzőre – amennyiben a  személyszállítási tevékenység végzése

céljából az (1) bekezdés szerinti helyiséget bérel – akkor terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha

a) nem a  személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség

ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és

b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,

valamint az  autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási

tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.)

Korm. rendelet szerinti közúti személyszállítási engedéllyel.

(5) A  (2)  bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján e  rendelet hatálybalépése

előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 15. napjáig a bérbeadó köteles

a bérlőnek visszafizetni.