Anyák napja tiszteletére május 2-án, 10 órakor szabadtéri istentiszteletet tartottak a Kozármislenyi Református Templom tavaszi pompájában zöldellő kertjében.

Nagy Mariann, a Kozármislenyi Református Társegyházközség lelkipásztora, aki 2009 óta látja el szolgálatát a kozármislenyi parókián, beszédében kiemelte az anyaság, az anyai hivatás szépségét, sokoldalúságát és semmihez sem hasonlítható gyönyörűségét. Az istentiszteleten a lelkészasszony felidézte, hogy a gyermekek hogyan is látják az édesanyjukat a hétköznapokban, amelyből kiderült, hogy Kozármislenyben egyre több a szebbnél szebb anyuka.

A kozármislenyi református templom és közösségi ház udvara az elmúlt évek folyamán rendszeresen benépesül, legyen akár tavasz, nyár vagy ősz, és szabadtéri istentiszteletek alkalmával hirdeti, hogy SOLI DEO GLORIA!

A Péccsel szomszédos Kozármisleny dinamikusan fejlődő kisvárosának német, horvát és magyar ajkú lakosai jellemzően katolikusok voltak.  A város növekedésével egyidejűleg a környező településekről egyre több református költözött Kozármislenybe.

A kezdetekkor, mint a pécsi református gyülekezet szórványaként, olykor egy segédlelkész tartott istentiszteletet a régi iskolában. Egyre többen költöznek Peterdről, Kiskassáról, Újpetréről, Vókányból a településre, 1980 óta mind egy lelkész gondozása alá tartozó társegyházközségek voltak. Bóka András lelkipásztor nem akarta elveszíteni a kapcsolatot elköltözött híveivel, ezért átvette Kozármislenyt Pécstől. Ezután havonta egyszer, előbb egy Kossuth utcai, majd egy Munkácsy utcai magánházban tartott számukra istentiszteletet.

A hívők növekvő száma miatt, a lelkipásztor kérésére, a római katolikus plébános engedélyezte, és havi egy délután istentiszteletet tartottak az Öregfalu katolikus templomában. Jó tíz éven át az egyszerű, fehérfalú templomban ünnepeltek, kereszteltek, konfirmáltak a reformátusok, miközben egyre jobban érett a gondolat, hogy jó lenne egy saját templom a kozármislenyi református gyülekezetnek.

1997-ben a református közösség megkapta 100 forint jelképes összegért a területet, hogy ide templomot kell építsenek. A közösség vagyona 20 000 forint volt mikor megérkezett a hivatalos engedély az adományok gyűjtésére. 2000 februárban a Baranya Megyei Bíróság bejegyzte a „Kozármisleny Református Templom Építő Közhasznú Alapítvány”-t, a templomépítés bázisaként. Elkezdődött a gyűjtögetés jótékonysági bállal, téglajeggyel, képeslappal, egyéni adakozással.

2004 aug. 13-án reggel a 90. zsoltár, és a himnusz eléneklése után tette a helyére a falazat első tégláját Bóka András lelkipásztor. 2004. december 12-én tető alatt állt a templomhajó! 2006. április 9-én, virágvasárnapi istentiszteleten dicsérhették az Urat a kozármislenyi reformátusok, már a templomban. Május 27-én délután, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, felszentelte a kozármislenyi refomátus templomot.


A munka, azóta sem ért véget, mert került harang és orgona a templomba, valamint a rongyos kerítés is lecserélődött, szép tuja sövényre. A templomkertet, szobrászművészek faszobrai díszítik. A templom melletti közösségi ház rendszeresen adott és ad otthont napjainkban is a gyülekezeti alkalmak mellett akár alkotó tábornak, kulturális programnak, nyári gyerektábornak, kiállításoknak, előadásoknak, koncerteknek, közösségi eseményeknek. Ma már hagyomány, az Andrásnapi jótékonysági hangverseny.