A koronavírus-járvány második évfordulójára, vagyis 2022 márciusára tervezi az emlékmű felavatását a XXI. Század Társaság.

Nem is olyan régen történt az, hogy a koronavírus-járvány áldozataira történő megemlékezés keretében húszezer követ tettek ki Budapesten a Margitszigetre. Sajnos azóta is nőtt az áldozatok, ami a héten túllépte a huszonnyolcezret. Az elmúlt napokban egy újabb kezdeményezés született az elhunytak emlékére gondolva. A társaság emlékmű felállítására indított gyűjtést a weboldalán, mert a kétéves évfordulóra emlékművet szeretne állítani a pandémia időszakában elhunyt áldozatoknak.

A XXI. Század Társaság felhívása:

„A COVID-19 járványnak világszerte milliók esnek áldozatul. Hazánk lakosságát példátlan kegyetlenséggel tizedeli a halál. Eddig csaknem harmincezer honfitársunkat pusztította el. Az elmúlt hónapok szenvedései, rokonaink, szeretteink, barátaink elvesztése, saját életünk,reményeink, szépen fölépítettnek hitt jövőnk váratlan összeomlása örökre fájó sebet ejtett ama élő nemzedékek emlékezetében.A tragédiasorozatnak még nincs vége. Ez még nem a számvetés, a gazdasági, társadalmi,ökológiai károk felmérésének ideje. Még nem keressük a mulasztások felelőseit. Még nem látjuk, ki, mikor, mekkorát vétkezett. Még nem látjuk, mi magunk mikor hoztunk rossz döntéseket. De abban már most bizonyosak vagyunk, hogy nem felejthetjük el halottaink emlékét. Nem felejtjük el elveszített biztonságunkat, szertefoszlott álmainkat.A 21. Század Társaság arra kéri honfitársainkat, hogy közadakozásból, közösen állítsunk méltó emlékművet a koronavírus-járvány áldozatainak. Így emlékezzünk meg azokról, akiket elveszítettünk a járvány ideje alatt. Az emlékmű egyben főhajtás az egészségügyi dolgozók áldozatos és hősies munkája előtt.Arra készülünk, hogy az emlékmű avatására Budapest egyik ismert közterületén, a COVID–19-járvány magyarországi kezdetének második évfordulóján, 2022 márciusában kerül sor.”

A XXI. Század Társaság egy független egyesületként aktív és innovatív fórum, amely gyökeresen új kérdések és kihívások elemző, eszmecserés, megoldást ígérő megvitatásának egy igazságosabb társadalom megteremtése érdekében tevékenykedik. Mindezek keretében megpróbálja újragondolni a szűkebb és tágabb értelemben vett értelmiség szerepét, hivatását, felelősségét a megváltozott és folyamatosan változó világtörténelmi viszonyok között, hangsúlyosan figyelembe véve a magyar társadalomfejlődés történeti és regionális meghatározottságát és sajátosságait. Szerepük lényege azonban vélhetően változatlanul ugyanaz: a szellemi kezdeményezés, a lehetséges jobbító megoldások felvázolása, az igazságosságra törekvés példamutatása, az egyes ember és közösségeinek eszméltető mozgósítása. A társaság 2001-óta működik. Havi rendszerességű összejövetelein társadalompolitikai és kulturális témákban szerveznek előadásokat és vitákat. Kezdeményezőként aktív részesei voltak Bibó István szobrának felállításának.

Az elmúlt években 4 esszé-antológiát jelentettek meg:
1. Magyar jelentés-árnyalatok
2. Európai jelentés-árnyalatok
3. Magyarként Európában
4. Helyzetek és lehetőségek


A Társaság tagjai között ismert akadémikusok, egyetemi tanárok, művészek és közéleti személyiségek találhatók.

Forrás: 21sztarsasag.hu