Az LMP önkormányzati képviselője pert nyert Lezsák Sándorral szemben Kiskunfélegyházán.

Kis -Szeniczey Kálmán pert nyert Lezsák Sándorral szemben. A lakiteleki birodalomról ismert országgyűlési képviselő perelte be Kis -Szeniczey Kálmánt és egy médiacéget a Kecskeméti Törvényszéken személyiségi jogai, jó hírneve általa vélt megsértése miatt. A bíróság 2022 november 4-én kelt ítéletében az országgyűlési képviselő keresetét elutasította és összesen 629 ezer forint perköltség és 36 ezer forint eljárási illeték megfizetésére kötelezte.

A választási kampány alatt, 2022. január 14-én Kis -Szeniczey Kálmán politikus Facebook oldalán megosztott videóban – többek között – az alábbi nyilatkozatot tette:

„Velem szemben a Nemzeti Művelődési Intézet kastélyszerű épülete, mondhatnánk úgy is, hogy Lezsák Sándor egyik kastélya látható. Ez az Intézet haszontalanná lett nyilvánítva egy jó fél évtizeddel ezelőtt, hiszen az állam megszüntetésre ítélte. Lezsák Sándor gyakorlatilag megmentette, kiprivatizálta ezt az intézményt és egy 4 milliárd forintos kastélyszerű épületet hozott létre.”

Mielőtt beperelte volna a térség mindenhatóként tetszelgő ura, az ügyvédei útján ultimátumot adott, hogy 48 órán belül távolítsa el a videót és nyilvánosan kérjen tőle bocsánatot. Erre természetesen nem volt hajlandó. Februárban benyújtott keresetében Lezsák a videó eltávolítása mellett kérte a bíróságtól kötelezni mindkét alperest, hogy: „magánlevélben adjon megfelelő elégtételt, fejezze ki sajnálkozását az elkövetett jogsértés miatt, valamint vállaljon kötelezettséget arra, hogy ilyen jogsértést nem követ el.” Emellett mindkét alperestől 1-1 millió forint sérelemdíjra tartott igényt, késedelmi kamattal és a perköltséggel megnövelve.

Az alperesek a kereset elutasítását és a felperes perköltségekben való marasztalását kérték. Kis -Szeniczey Kálmán ellenkérelmében megvilágította, hogy Lezsák jó hírnévhez való jogát nem sértette meg. A kérdéses mondat a szövegkörnyezetében nem tekinthető tényállításnak, hanem kizárólag véleménynyilvánításnak, amely kismértékű, de megengedhető túlzást, ráerősítést tartalmaz, melyet a feltételes módú megfogalmazás tompít le és tesz egyértelművé.

„A videó felvételben közérdekű kérdéseket fogalmaztam meg, amelyek arra irányultak, hogy a költségvetési forrásokat hogyan, milyen szerződések alapján kapta meg a jogosult, és mire költötte el, a beruházások milyen célokat szolgáltak. A közpénzek helyes elköltése pedig közügy, ennek nyilvánossága, akár nyilvános vitatása során a közéleti szereplőknek az átlagosnál jobban kell tűrniük a véleménynyilvánítást, a kritikát.”

A kérdéses videóban egy közéleti kérdést fogalmazott meg, amely értékítéletet is közvetít. A Lakiteleki Népfőiskoláról és alapítványáról, az annak vagyonkezelésében lévő Hungarikum Liget projektről, ezeken belül a Nemzeti Művelődési Intézet és a Gabriella Gyógyfürdő épületeiről beszélt és ezen közpénzből megvalósult beruházásokkal kapcsolatban tett fel jogos és releváns kérdéseket, amelyek megválaszolásával Lezsák Sándor a mai napig adós maradt. A lakiteleki közpénzégető elszámoltatása a jövőben is az egyik legfontosabb közérdekű feladata lesz.

Forrás: Facebook/LMP