2024-ben a tizenegyedik alkalommal került megválasztásra az Év Fája Magyarországon. Az Országos Erdészeti Egyesület által kezdeményezett online szavazáson bárki leadhatja a szavazatát, amelynek alapján kerül kiválasztásra az Év fája 2024-ben.

Kecskefűz (Salix caprea)

A húsvéti barkát részben ez a faj szolgáltatja, fatermetű egyedei viszont ritkaságszámba mennek, mivel évszázadokon keresztül gyomfának tekintették, s ma is igyekeznek felverődő egyedeit visszaszorítani. Egyetlen fűzfajunk, amely többletvíz nélkül él, az Alföldön kimondottan ritka.

Rezgő nyár (Populus tremula)

Hegy- és dombvidékeink jellemző pionír fafaja, fontos szerepe van az erodált, lepusztult talajok újraerdősülésében. Tarra vágott területeken tömegesen verődhet fel, ezért igyekeznek visszaszorítani. Elegáns megjelenésével növeli erdeink esztétikai értékét, számos faj kötődik hozzá.

Közönséges bükk (Fagus sylvatica)

Jó egy évszázaddal ezelőtt faanyagát csak faszénégetésre, hamuzsírfőzésre használták, azóta a faipar fontos nyersanyaga. A klímaváltozás miatt az egyik legveszélyeztetettebb állományalkotó fafajunk, az esztétikai, turisztikai szempontból is fontos bükkösök megtartása a jövő erdészeinek nagy kihívása.

Szavazatát akár IDE kattintva is le tudja adni!

Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. Az Év Fája mozgalom célja az adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés mind az erdész szakemberek, mind a nagyközönség számára. 1996-2013 között az Év fája kuratóriuma döntött az év fafajáról, 2013 óta az Év fája honlapon keresztül zajló nyílt on-line szavazáson dől el a következő év fafaja.

1989 óta Németországban minden évben megválasztják az év fáját (Baum des Jahres). Ez jó alkalom arra, hogy abban az évben az illető fafajról ismeretterjesztő és tudományos cikkek, népszerűsítő kiadványok jelenhessenek meg, s kicsit közelebb hozzák a szakemberekhez és a laikusokhoz a kevésbé ismert fafajokat.

Ennek mintájára 1995-ben az Országos Erdészeti Egyesületnél BARTHA DÉNES kezdeményezte, hogy hazánkban is honosítsuk meg ezt a mozgalmat, s 1996-tól minden évben megválasztjuk az év fáját. Elsősorban azokat a fajokat helyezzük előtérbe, amelyeknek erdészeti jelentősége is van, de az utóbbi időszakban a figyelem elterelődött róluk.

Az év fájává választott fafajok

 • 1996: madárcseresznye – Cerasus avium
 • 1997: kislevelű hárs – Tilia cordata
 • 1998: vadkörte – Pyrus pyraster    
 • 1999: hegyi szil – Ulmus glabra
 • 2000: barkócaberkenye – Sorbus torminalis
 • 2001: bibircses nyír – Betula pendula
 • 2002: molyhos tölgy – Quercus pubescens; molyhos tölgyek – Quercus pubescens agg.; olasz tölgy – Quercus virgiliana
 • 2003: hegyi juhar – Acer pseudoplatanus
 • 2004: fekete nyár – Populus nigra
 • 2005: közönséges boróka – Juniperus communis
 • 2006: magyar kőris – Fraxinus angustifolia subp. danubialis
 • 2007: szelídgesztenye – Castanea sativa
 • 2008: törékeny fűz – Salix fragilis
 • 2009: mézgás éger – Alnus glutinosa
 • 2010: ezüst hárs – Tilia tomentosa
 • 2011: tiszafa – Taxus baccata
 • 2012: zselnicemeggy – Padus avium
 • 2013: házi berkenye – Sorbus domestica
 • 2014: mezei juhar –  Acer campestre
 • 2015: kocsányos tölgy- Quercus Robur
 • 2016: mezei szil- Ulmus minor
 • 2017: vadalma – Malus sylvestris
 • 2018: virágos kőris – Fraxinus ornus
 • 2019: sajmeggy – Prunus mahaleb
 • 2020: Tatár juhar – Acer tataricum
 • 2021: Lisztes berkenye – Sorbus aria
 • 2022:Nagylevelú hárs – Tillia Plathyiphylos
 • 2023:Vénic-szil – Ulmus laevis

Forrás: azevfaja.hu