Ahogy arról beszámoltunk, a tegnapi nap folyamán Péterffy Attila kvázi ultimátumot kapott a városvezető frakciók bizonyos tagjaitól. A dokumentumot forrásaink szerint Auth Istvánt leszámítva a teljes DK-frakció, a teljes Momentum-frakció, a Párbeszéd egyik helyi tagja illetve Mellár Tamás országgyűlési képviselő írta alá. Lényegében világosan megmondják Péterffynek, vagy betartja a szövegben foglaltakat, vagy borítják az összefogást. Péterffy ha igent mond, úgy eddigi legszorosabb szövetségesinek kellene hátatfordítania, és jelentős változásokat eszközölnie a városvezetésben, ha nem tartja be, oda lesz a többsége a közgyűlés előtt.

Miről szólnak ezek a pontok?

Gyakorlatilag Péterffynek szakítania kell azzal a szocialista körrel, ami ezek szerint nem csak szerintünk, hanem sok képviselő szerint is irányítja a várost. Nyőgéri kinevezését vissza kell vonnia, a Kőhegyi-szálat meg kell szüntetnie, minden önkormányzati, céges szerződést nyilvánosságra kell hoznia, minden összeférhetetlenséget meg kell szüntetnie, Ruzsa Csabának rendszeres, és részletes beszámolót kell adnia arról, hogy pontosan mit is csinál ő, de Bognár Szilvia jogköreit is vissza kell, hogy adja.

Ez kimondva, kimondatlanul teszi az eddigi állapotokhoz képest, rendkívül rövidpórázra a polgármestert. Forrásaink egyértelműen állítják:

csak magának köszönheti ezt Péterffy, aki túl messzire ment.

A feszültség hónapok óta jelen volt, sok képviselő érezte úgy, hogy egy szűk, belsőkör irányít, őket gyakorlatilag megkerülve. A Momentum és a DK is többször hangot adott annak, hogy ez nem igazán tetszik nekik, ahogy az sem, hogy a kétes múltú MSZP-hez ezerszállal kötődő arcok helyzetbehozása sem.

Sokak szerinte Péterffynek nem volt más választása. Bizonyos nézőpontok szerint Puch László a szocialisták pénz-embere fizette a kampányt, ezért cserébe kellett pozíciók által „visszacsorgatni” így történhettek meg a kétes hátterű, a városvezetést is erősen megosztó kinevezések.

Ám ezúttal rosszul mérte fel a helyzetet Péterffy és környezete. Bognár Szilvia irányába indított elvtelen támadás volt az utolsó csepp a pohárban (egyes információk szerint az a pohár már Nyőgéri önkényes kinevezésekor betelt), a DK-s és a Momentumos képviselők pedig jól mérték fel, hogy a valós hatalom az ő kezükben van: nélkülük oda a többség a közgyűlésben, ráadásul a két legerősebb ellenzéki párt nélkül az MSZP talán arra sem lenne képes, hogy önerőből egyáltalán bejusson a közgyűlésbe. Így hiába tűnt úgy, hogy a hatalom a Péterffy-Puch-Nyőgéri tengely kezében összpontosul, a jelek szerint csúnyán elmérték a dolgokat, most pedig ott tartunk, hogy ha Péterffy továbbra is maga mögött szeretné tudni a városvezető frakciók jelentette többséget, sőt egyáltalán polgármester szeretne lenni, akkor 180 fokos fordulatot kell tennie, szakítani a korábbi gyakorlatán.

Igen ám, de ha a szocialista – és talán részben Jobbikos – pozíciók megszűnnek, ha transzparensé válik a városvezetés munkája, az  pont a szocialista és Jobbikos frakcióknak nem fog tetszeni, így akár az is elképzelhető, hogy Péterffy:

KÉT SZÉK KÖZÜL, A PAD ALÁ ESIK.

Ugyanis ha nem teljesíti a DK-Momentum-Párbeszéd-Mindenki Pécsért Egyesület kéréseit, akkor ők hátrálhatnak ki mögüle, ha teljesíti, az viszont az MSZP-Jobbik duónak fájhat, és esetleg ők boríthatják az asztalt. Igaz, részükről ez politikai öngyilkosság lenne: egészen egyszerűen annyira gyenge a két helyi szervezet pártja, hogy egy esetleges választásoknál nagyítóval kellene keresni azt a pécsit, aki akár a szocialistákra, akár a Jobbikra szavazna. Számukra a legkisebb rossz, ha gyakorlatilag beérik kevesebbel, és valahogy kihúzzák az időt 2024-ig.

Mutatjuk újra a pontokat, amit megfogalmaztak Péterffy számára:

1.) Nyőgéri Lajos kinevezését a polgármester saját hatáskörben vonja vissza még a veszélyhelyzet alatt, illetve a kinevezéséről az SzMSz szabályai alapján demokratikusan döntsön a veszélyhelyzet utáni első közgyűlés!

2.) Bognár Szilvia alpolgármester a hatásköreit a 20/2019. (12. 02.) utasítás szerint gyakorolhassa! Minden olyan hatáskört vissza kell venni Ruzsa Csabától és Nyőgéri Lajostól, melyek Bognár Szilviától kerültek elvonásra.

3.) A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. vezetőjének kinevezéséről az SzMSz szabályai alapján demokratikusan döntsön a veszélyhelyzet utáni első közgyűlés.

4.) Hatékony feloldását kérjük annak a morális válságnak, amit a BIOKOM Nkft.-nél létesített ’Közbeszerzés és projekt manager’ megnevezésű pozíció okozott. Fentieken túl szeretnénk mindenki számára átlátható szabályokat kialakítani az önkormányzati vállalatoknál és intézményeknél történő kinevezések ügyében.

5.) A polgármester 2021. január 31-ig nyilvánosan számoljon be az október 13-i győzelmet követő, az önkormányzati cégek előző időszaki működését vizsgáló átvilágítások eredményéről: sorrendben Tüke Busz Zrt. (Volvo-gate), BIOKOM Nkft., PSN Zrt., ZSÖK Nkft., PKK Kft., majd a többi városi érdekeltségű átvizsgált cég.

6.) A lakhatás, a lakásgazdálkodás területein az elmúlt tizenöt hónapban semmiféle előrelépés nem történt, a lakásgazdálkodással foglalkozó hivatali szervezet egy átjáróházzá vált. Ez a helyzet számunkra elfogadhatatlan! Ezért 2021. március 1-től a város lakásgazdálkodásának vezetésére pályázaton kiválasztott, a feladat ellátására alkalmas személyt kell kinevezni!

7.) Az a hivatali, intézményi, szervezeti és cégvezető, aki a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok szolgáltatását az önkormányzati képviselő, valamint a jogszabály alapján hozzá forduló magánszemély (természetes személy) kérésére megtagadja, azonnali felmondással visszahívható legyen. Polgármesteri utasítás jogszabállyal nem lehet ellentétes, így arra való hivatkozás nem mentesíti a vezetőket a felelősségre vonás alól. Biztosítani kell az önkormányzati képviselők ellenőrzési jogosítványát, és a hivatalos dokumentumokat titoktartási kötelezettség mellett ki kell adni számukra.

8.) Minden olyan szerződést, melyet a polgármester, bármely városházi vezető vagy bármely önkormányzati cég megköt, teljes terjedelmében, az összes csatolmánnyal és a hozzá tartozó információkkal együtt minden önkormányzati képviselő részére könnyen hozzáférhetővé kell tenni! Ezért a jegyző a szerződéseket a tartozékaikkal együtt digitalizált formában a képviselők számára elérhető tárhelyre tölti fel.

9.) A mindenkori gazdasági alpolgármester – mint az önkormányzat gazdaságpolitikájának alakításáért felelős vezető – a tevékenységéről háromhavonta részletes beszámolót köteles terjeszteni a Közgyűlés elé.

10.) A frakciószövetség belső szavazásainál csak a közgyűlés minősített többségével, azaz tizennégy szavazattal támogatott javaslatok számítsanak a frakciószövetség egésze által kötelezően támogatandó javaslatnak, egyéb esetben szabad mandátumú szavazás következik, ha az előterjesztő fenntartja a javaslatot a közgyűlésre.

11.) Az önkormányzati képviselőket és a polgármesteri hivatal dolgozóit esetlegesen érintő összeférhetetlenségeket legkésőbb 2021. február 28-ig meg kell szüntetni!

12.) A képviselői munka felelős elvégzéséhez a polgármesteri hivatal biztosítsa a frakciók működésének feltételeit! A frakciók a kéréseiket 2021. január 31-ig juttassák el a jegyzőnek, hogy február 28-ig rendezhető legyen a frakciók infrastruktúrájának kialakítása.