1919. január 29-én, Balassagyarmat lakosai kiűzték a várost több hete megszállva tartó csehszlovák csapatokat. A település ezért 2005-ben hivatalosan is megkapta a legbátrabb város, a Civitas Fortissima kitüntető címet.

Balassagyarmatot, 1919. január 29-én, a magyar katonák hősiessége és a fegyvert fogó polgárok, vasutasok önfeláldozása felszabadította az idegen uralom alól. Cselekedetük értékét növeli, hogy mindezt önszántukból, a hatalom akaratával dacolva vívták ki. Tettüket a katonai vitézség, ma is a hazaszeretet és a polgári összefogás példájaként tartjuk számon.

A huszadik századi magyar történelem sorsfordítója az 1918 októbere és 1919 vége közötti rövid esztendő, amely alatt három radikális rendszerváltás játszódott le Magyarországon, miközben az ország elveszítette területének kétharmadát. 1918 őszén bekövetkezett az Osztrák-Magyar Monarchia háborús veresége, rövid napok alatt megdőlt az ezer éves Magyar Királyság.

1919. január 29-én Bajatz és Vizy századosok csapatai, kiegészülve a balassagyarmati vasutasokkal, hajnali négy órakor támadást intéztek a csehszlovák katonaság ellen.

A következő napon felszabadult az Ipoly teljes bal partja.

A polgári és katonai áldozatokat hatalmas gyászoló tömeg kísérte utolsó útjukra a balassagyarmati temetőbe. A magyar és csehszlovák elesettek együtt nyugszanak örök békében a katonai temetőben.

Balassagyarmat a kezdetektől őrzi a hősi vállalkozás emlékét. A városháza falán 1922. október 29-én helyezték el a ma is ott díszelgő emléktáblát, Horthy Miklós kormányzó szavainak kíséretében:

 „Akikről e tábla szólani fog, igaz magyarok voltak, mert forrón szerették hazájukat, és hősök voltak, mert hazaszeretetüknek életüket is feláldozták.”

A rendszerváltozás után, 1998-ban, Balassagyarmat képviselő-testülete január 29-ét városi ünneppé nyilvánította és döntött arról, hogy a Civitas Fortissima feliratot címerében és a Városháza homlokzatán is elhelyezzék. A cím használata – miután a Parlament elfogadta Urbán Árpád képviselő javaslatát – 2005 májusában országgyűlési megerősítést is kapott.

Forrás: balassagyarmat.hu