Minderről a pécsi bölcsészkar hallgatói oldala számolt be, íme:

A mai nap folyamán rendkívüli Kari Tanácsra került sor, mely egyetlen napirendi pontja a BTK Kari Tanácsának állásfoglalása a modellváltás kapcsán volt. -írja a pécsibölcsész.

A határozati javaslat, melyről a szavazás történt tartalmazza, hogy a modellváltás, a Kar részéről, csak abban az esetben támogatható, amennyiben (1) az Egyetem autonómiája, (2) a munkavállalók jogszabályi védettsége, valamint (3) a hallgatói jogok és a hallgatói érdekképviselet jogainak folytatólagos biztosítása garantálva van. Utóbbi elem a Hallgatói Önkormányzat kérésére lett belefoglalva a határozati javaslatba, ezen feltételek mentén a határozati javaslatot a Hallgatói Önkormányzat támogatta.

A határozati javaslatról a Kari Tanács 7 igen, 7 nem és 7 tartózkodás arányban szavazott. A dékán irányadása szerint a támogatáshoz minősített többségre volt szükség, mindezek mentén a Kari Tanács nem támogatta a javaslatot.