Siklós Város Önkormányzata pályázatot írt ki a helyi védelemmel érintett ingatlanok homlokzat felújítási munkálatainak támogatására. Siklós Város Önkormányzata a településkép védelme érdekében 2017 óta írhat ki pályázatot helyi védelemmel érintett homlokzatok felújítására.

A pénzügyi támogatásra az ingatlan tulajdonosok vagy az ingatlant jogszerűen használók nyújthatnak be támogatást. A támogatás formája, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatásra még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. A pályázatra 2021. március 31-ig lehet jelentkezni.

A támogatással a bekerülési összeg 50 %-ára, de legfeljebb másfél millió forint összegre pályázhatnak a felújítók. Az elbírálásnál előnyt jelentenek a halaszthatatlan munkálatok előtt álló épületek, a felszabadulás utcában található épületek, akik a homlokzat felújítással egy időben teljes körű épület felújítást végeznek, illetve akik a nyílászárókat eredeti formájában és anyagában őrzik meg és az energiatakarékosság elveinek figyelembevételével újítanak fel.

Fontos információ, hogy a pályázati támogatással történő felújításoknak 2021. november 15-ig meg kell valósulniuk illetve az elszámolásokkal is sor kell hogy kerüljön az időpontig.

Bővebb információ: siklos.hu weboldalon

Forrás: siklos.hu

Fotó: wikimedia.org