Forrnak az indulatok a Rengeteg utcában és Gyükésben

Tiltakoznak a telektulajdonosok a Pécs-Gyükés városrészben tervezett építési tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása miatt. – írja olvasónk szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében.

Korábban már írtunk az ott élőket érintő problémáról.

Pécsett, a gyükési városrészében építkezni szándékozók kéréssel fordultak Pécs Város Önkormányzatához, hogy a Gyükést érintő építési tilalommal kapcsolatos előterjesztést vegyék le a napirendről.

Kérésüket azzal indokolják, hogy Pécs-Gyükés lakossága közel ezer főt jelent. Ezzel szemben, az építési tilalomról szóló önkormányzati rendeletet 22 lakos által aláírt petíció alapján kívánja az önkormányzat meghozni.

A levél írója rámutat, hogy a több mint ezer embert érintő döntést, olyan 22 aláírás alapján hozzák meg, amelynek nagy része egy családhoz köthető. Akik a levélíró telkét is megkívánják nyomott áron vásárolni.

Az általuk benyújtott petíció mindhárom pontja tartalmilag is kifogásolható.

Az említett telek (70527/2) az utca első telke, így forgalom az úthálózatot a többi lakó szempontjából jelentősen nem terheli.

  1. Egy kétszemélyes háztartás vízfogyasztása nem számít emelt vízfelvételnek. A Tettye Forrásház aggálya nem ad indokot arra, hogy normál felhasználású családi ház építésére tilalmat rendeljenek el. A meglévő telkekre – ISPA beruházás keretén belül kiépült hálózat, – az ingatlantulajdonosok megfizették a közmű fejlesztési hozzájárulást. Az egyik ingatlantulajdonos szerint nem kerülhet hátrányos helyzetbe a később építkező tulajdonos a hamarabb építkező (több esetben medencéket kialakító) tulajdonosokkal szemben.
  2. A Tettye Forrásház vizsgálata alapján az oltóvíz ellátása hálózatról nem megoldható, ezért egyéni tűzivíz tároló kialakítását javasolja. Tehát alternatív megoldásokkal a tűzivíz ellátás kivitelezhető, így magasabb szintű, biztonságosabb ingatlan épülhetne, mint a korábbiak. Az előterjesztés részben nem valós adatokat tartalmaz, és nincs megfelelően előkészítve, kidolgozva, szakmailag alátámasztva.
  3. A vizsgálatból kiderül, hogy a Tettye Forrásház a többlakásos igényeket csak korlátozottan tudja hosszútávon kiszolgálni. Nem az egylakásos épületeket jelzi problémának!

Építési tilalom elrendelésekor tényszerűbb indokokat feltáró vizsgálatot kell lefolytatni ahhoz, hogy a gyűlésen ezt a döntést meghozzák. hosszútávon.  A jogi szabályozás ilyen formában nem teszi lehetővé a tilalom elrendelését.

A hivatkozott patacsi tűz kapcsán, a Rengeteg utca jelenlegi lakói számára nem megoldott az oltóvíz biztosítása. Az újonnan épülő ingatlanoknál az esetlegesen saját költségre telepített tűzivíz tároló, alternatív megoldást nyújthat a többi lakó számára is.

A kármegelőzés akkor is megvalósítható, ha nem ilyen drasztikus 242 telket érintő döntés születik. A Tettye Forrásház vizsgálatából is kiderül, hogy alternatív megoldásokkal a probléma kiküszöbölhető.

Az építési tilalom elrendelésével az érintett családokat, egyszerre anyagi és nem anyagi kár is éri. A döntés előkészítítésébe az önkormányzat nem vonta be a teljes lakosságot. A tilalmat érintő előterjesztés 2023.09.14-én került fel Pécs város hivatalos oldalára, így az érintettek tudomást sem szerezhettek róla.

A lakók kérik a Tisztelt Közgyűlést, hogy vegyék le az előterjesztést a napirendről, ameddig azt megfelelő szakmai háttérrel nem tudják alátámasztani.

Alternatív megoldásokat is ajánlanak a felmerülő probléma megoldására, kezelésére:

– Tűzivíz tározó létesítése a jogszabályok szerint az épülő ingatlanokhoz.

– A meglévő ingatlantulajdonosoknál is a medencék, locsolóvíz használatának korlátozása.

– Építési engedély kiadása csak lakóingatlanra (egylakásos családiház).

– A megfelelő vízmennyiség eléréséhez nyomásfokozó beépítése.