Ma van nagypéntek, Jézus Krisztus kereszthalálának napja, amely a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek. A húsvét előtti 2. és a farsangi időszak vége utáni 45. nap. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről, a liturgiában a húsvéti szent háromnap második napja.

A katolikus egyház szokásai szerint ilyenkor nincs teljes szentmise, csak igeliturgia, amit a pap piros öltözékben, a vértanúságot szimbolizálva mutat be. Ez a nap az egyházi év legcsendesebb napja, amikor Jézus szenvedésére, halálára és sírba tételére emlékeznek a keresztények.

Szertartásai már a 8–9. sz.-ban kialakultak, ezekben a gyász és a kereszt tisztelete, imádása domborodik ki. Bár az ősegyházban nem tartották ünnepnek, mert böjti nap volt, a kereszténység századai alatt számtalan, a tavaszkezdetre utaló hiedelem, szokás kapcsolódott a naphoz. Ezek közül az utóbbi évtizedekig legismertebb volt a hajnali fürdés. A folyóvíz mágikus erejét sokfelé magyarázták azzal, hogy azért hasznos nagypénteken, mert Jézust, mikor a katonák kísérték, beletaszították a Cedron patakjába.

A nagypénteki szokások második csoportjába tartozik a féregűzés. Göcsejben az ilyenkor mondott féregűző szöveg („Patkányok, csótányok, egerek, poloskák oda menjetek, ahol füstös kéményt láttok!”) arra is utal, hogy valamikor Jézus halálának emlékezetére minden háznál kialudt a tűz.

A nap Magyarországon 2017 óta munkaszüneti nap, dátuma március 20-tól április 23-áig változhat.

Forrás: MEK